Facebook

Většinou - synonyma

Celkem nalezeno 10 synonym ke slovu většinou.

Význam: Většinou se používá jako synonymum pro pojem "obvykle" a znamená větší část, většina nebo většinový názor.

nejvýše

Nejvýše je synonymum pro nejvyšší, nejmocnější nebo nejdůležitější.

maximálně

Maximálně = nejvíce, nejvyšší možná úroveň, nejvyšší možné množství.

minimálně

Minimálně znamená nejméně, nejnižší možný počet, nejmenší množství či úroveň.

zpravidla

Zpravidla znamená obvykle, běžně nebo obecně.

ponejvíc

Ponejvíc znamená "ve zkratce" nebo "stručně řečeno", což se často používá, aby se shrnuly dlouhé vysvětlení.

obyčejně

Obyčejně znamená obyčejný, běžný nebo standardní. Neznamená nic mimořádného ani výjimečného.

povětšině

Povětšině je vyjadřovací částice, která se obvykle používá k označení většiny, tj. hlavní části aktuálního jevu.

ponejvíce

Ponejvíce znamená nejvíce, obecně největší množství nebo nejvýznamnější úroveň.

převážně

Převážně znamená většinou, obvykle, ve většině případů.

částečně

Částečně: rozděleno na části, částí, částečně; ukazuje na pouhý díl, nikoliv celek.

Podobná synonyma

omrznout (částečně)

Omrznout znamená, že nastane prudký pokles teploty a vzduch se zmrazí.

nejvýše možný

Nejvýše možný: maximální, nejvyšší, největší, nejintenzivnější, nejmohutnější.

zlomit (částečně)

Zlomit znamená částečně rozbít nebo narušit něco fyzicky či psychicky.

změnit (částečně)

Proměnit, změnit nebo přetvořit; přizpůsobit se okolnostem nebo nové situaci.