Facebook

Zpít se - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu zpít se.

Význam: Zpít se znamená spolknout alkoholické nápoje do té míry, že člověk ztratí kontrolu a je zmatený.

opít se

Opít se znamená požít příliš mnoho alkoholu, až do stavu změněného vědomí.

namazat se

Namazat se znamená nanést na tělo tukovou nebo olejovou substanci, obvykle k ochraně a hydrataci pokožky.

ztřískat se

Ztřískat se znamená zmenšit se do malých kousků, rozmělňovat se, být rozdrcen.

zpráskat se

Zpráskat se znamená utéct rychle, co nejdál, aby člověk unikl z nepříjemné nebo nebezpečné situace.

Podobná synonyma

ztřískat

Ztřískat znamená rozdrtit, rozmačkat nebo rozdrobit něco na malé kousky.

namazat (olejem)

Namazat znamená aplikovat olej nebo jinou tekutinu na povrch nebo dovnitř předmětu.

lehce se opít

Opít se lehce znamená vypít dostatečné množství alkoholu, aby se člověk cítil opilý, ale ne tak, aby ho to zasáhlo příliš silně.

opít <koho>

Opít znamená podávat někomu alkoholické nápoje až do stavu opilosti.

zpráskat

Zpráskat znamená dát někomu pěknou facku, nebo ho fyzicky napadnout.

namazat

Namazat je obecný pojem označující aplikování kapaliny na povrch.

opít

Opít znamená požít dostatek alkoholických nápojů, až do stavu opilosti.

namazat (vespod)

Namazat znamená rovnoměrně rozetřít tekutou látku, např. olej, na povrch.

namazat (mýdlem)

Aplikovat mýdlo na povrch, aby byl kompletně pokrytý (120 znaků).

opít se (hodně)

Opít se znamená vypít velké množství alkoholu, až do opilosti.