Facebook

Opít - synonyma

Celkem nalezeno 12 synonym ke slovu opít.

Význam: Opít znamená požít dostatek alkoholických nápojů, až do stavu opilosti.

zpít

Pít alkoholické nápoje až do úplného opilosti.

ožrat

Opít se až do míry značné opilosti, kdy člověk ztrácí vědomí či schopnost orientace.

omámit

Umlčet, zasáhnout silou, zmást; přímo omámit znamená ohromit, ohromit velikostí, krásou nebo množstvím.

okouzlit

Okouzlit: přitáhnout pozornost, učinit kouzlem něco přitažlivým a fascinujícím.

obloudit

Obloudit znamená udělat obláčky, tedy obláčky z oblaků, aby bylo počasí příjemnější.

roznítit

Roznítit znamená rozdmýchat oheň, zapálit hořící materiál a vytvořit tak plamen.

uchvátit

Uchvátit - získat si úctu a obdiv; vzbudit hluboké dojmy; oslnit nebo okouzlit.

unést

Unést znamená fyzicky odnést, odvést nebo odvézt někoho nebo něco.

oklamat

Oklamat znamená lhát, vést někoho na falešnou stopu nebo ho obelstít.

ošidit

Ošidit znamená záměrně obelhat nebo podvést někoho, aby se dostal k něčemu nebo aby něco ušetřil.

napálit

Napálit znamená připravit výrobek, potravinu nebo jídlo rychle na vysoké teplotě.

obalamutit

Obalamutit znamená zmatit nebo uvést do rozpaků, čímž se člověk znemožňuje jasně pochopit situaci.

Podobná synonyma

oklamat <koho>

Oklamat - použít podvodu nebo lsti, aby se dosáhlo nespravedlivého nebo nezákonného výsledku.

uchvátit <co>

Uchvátit znamená ovládnout, okouzlit a ohromit.

ožrat se

Ožrat se znamená vypít velké množství alkoholu, až do stavu opilosti.

uchvátit <koho čím>

Uchvátit: uspokojit silnou touhou, ovládnout, získat nad něčím kontrolu.

okouzlit <koho>

Okouzlit znamená zaujmout nebo oslnit svým chováním nebo vzhledem.

oklamat (lhaním)

Oklamat znamená lhát, vědomě podvádět a manipulovat druhé osoby, aby dosáhly svých cílů.

roznítit (cit)

Roznítit znamená vyvolat silnou emoci nebo vášnivou reakci.

napálit se

Napálit se znamená udělat chybu, ztratit sebeúctu nebo narazit do problémů.

ošidit (zákazníka)

Ošidit zákazníka znamená podvést ho nebo ho obelhat a vzít mu peníze za něco, co nedodáváte.

roznítit (nálož)

Roznítit (nálož) znamená odpálit nebo vyvolat explozi nálože.

unést (ženu)

Unést znamená fyzicky odcizit ženu bez jejího souhlasu.

zpít se

Zpít se znamená společně zpívat ve skupině a provádět společné rituály, jako jsou přípitky atd.

omámit <koho>

Omámit znamená působit na někoho tak, že jeho myšlení a chování je ovlivněno.

nechat se oklamat

Být omylem, omylem nebo omylem klamán.

nechat se napálit

Nechat se napálit znamená podstoupit neoprávněnou nebo neúměrnou ztrátu nebo zneužití tím, že se člověk nechá oklamat nebo ošálit.