Facebook

Opít se - synonyma

Celkem nalezeno 6 synonym ke slovu opít se.

Význam: Opít se znamená požít příliš mnoho alkoholu, až do stavu změněného vědomí.

zpít se

Zpít se znamená společně zpívat ve skupině a provádět společné rituály, jako jsou přípitky atd.

ožrat se

Ožrat se znamená požít alkoholu v nezdravém množství, obvykle se ztrátou kontroly nad svými činy.

nadrat se

Nadrat se znamená dosáhnout velmi dobrých výsledků a zlepšit se, získat výhodu nad ostatními.

zpráskat se

Zpráskat se znamená zůstat bezradný nebo zklamaný; vyjádřené pocitem bezmoci a bezvýchodnosti.

namazat se

Namazat se znamená nanést na tělo tukovou nebo olejovou substanci, obvykle k ochraně a hydrataci pokožky.

ztřískat se

Ztřískat se znamená zmenšit se do malých kousků, rozmělňovat se, být rozdrcen.

Podobná synonyma

ožrat

Ožrat se znamená příliš vypít alkoholu, až do úplného opilosti.

namazat (mýdlem)

Aplikovat mýdlo na povrch, aby byl kompletně pokrytý (120 znaků).

namazat

Namazat znamená jemně a rovnoměrně nanést nějakou tekutou látku na povrch.

ztřískat

Ztřískat znamená rozdrtit, rozmačkat nebo rozdrobit něco na malé kousky.

zpráskat

Zpráskat znamená dát někomu ránu nebo ho fyzicky napadnout.

zpít

Popít alkoholickou nebo nealkoholickou tekutinu.

namazat (olejem)

Namazat znamená aplikovat olej nebo jinou tekutinu na povrch nebo dovnitř předmětu.

namazat (vespod)

Namazat znamená rovnoměrně rozetřít tekutou látku, např. olej, na povrch.