Facebook

Opít se - synonyma

Celkem nalezeno 6 synonym ke slovu opít se.

Význam: Opít se znamená požít příliš mnoho alkoholu, až do stavu změněného vědomí.

zpít se

Zpít se znamená společně zpívat ve skupině a provádět společné rituály, jako jsou přípitky atd.

ožrat se

Ožrat se znamená požít alkoholu v nezdravém množství, obvykle se ztrátou kontroly nad svými činy.

nadrat se

Nadrat se znamená dosáhnout velmi dobrých výsledků a zlepšit se, získat výhodu nad ostatními.

zpráskat se

Zpráskat se znamená zůstat bezradný nebo zklamaný; vyjádřené pocitem bezmoci a bezvýchodnosti.

namazat se

Namazat se znamená nanést na tělo tukovou nebo olejovou substanci, obvykle k ochraně a hydrataci pokožky.

ztřískat se

Ztřískat se znamená zmenšit se do malých kousků, rozmělňovat se, být rozdrcen.

Podobná synonyma

ožrat

Opít se až do míry značné opilosti, kdy člověk ztrácí vědomí či schopnost orientace.

zpráskat

Zpráskat znamená dát někomu pěknou facku, nebo ho fyzicky napadnout.

namazat (vespod)

Namazat znamená rovnoměrně rozetřít tekutou látku, např. olej, na povrch.

zpít

Pít alkoholické nápoje až do úplného opilosti.

namazat

Namazat je obecný pojem označující aplikování kapaliny na povrch.

namazat (olejem)

Namazat znamená aplikovat olej nebo jinou tekutinu na povrch nebo dovnitř předmětu.

ztřískat

Ztřískat znamená rozdrtit nebo rozdupat do menších kousků; rozmačkat; zničit.

namazat (mýdlem)

Aplikovat mýdlo na povrch, aby byl kompletně pokrytý (120 znaků).