Facebook

Namazat (vespod) - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu namazat (vespod).

Význam: Namazat znamená rovnoměrně rozetřít tekutou látku, např. olej, na povrch.

podplatit

Podplatit znamená zaplatit někomu peníze nebo jinou protislužbu za to, aby podporoval nebo prosazoval nekalý účel.

uplatit

Uplatnit znamená využít, vyžádat si, prosadit nebo aplikovat něco (např. právo, nárok, nápad, myšlenku, zákon).

dát úplatek

Dát úplatek znamená nabídnout finanční či jinou úplatu za úmyslné zvýhodnění nebo získání výhody.

Podobná synonyma

uplatit <koho>

Uplatnit znamená prosadit něčí názor, potřebu nebo právo.

úplatek

Úplatek je peněžní či jiná finanční či materiální výhoda, kterou se údajně dává či nabízí někomu za to, aby se dopustil něčeho nezákonného.

dát úplatek <komu>

Darovat peníze nebo jinou výhodu (např. úlevu) nekalým způsobem někomu, aby se vyhnul spravedlivému rozhodnutí nebo postihu.

podplatit <koho>

Podplatit znamená za úplatu ovlivnit jeho chování či jednání ve prospěch toho kdo platí.

nechat se uplatit

Nechat se uplatnit znamená najít si práci, kde můžete uplatnit své zkušenosti a dovednosti.

dát se podplatit

Dát se podplatit znamená nabídnout peníze nebo jinou výhodu za to, aby někdo udělal něco, co je protiprávní, neetické nebo nevhodné.

nechat se podplatit

Podplácení je jednání, při kterém se osoba nebo organizace účastní nezákonného jednání, aby získala prospěch.

vzít úplatek

Vzít úplatek je forma korupce, kdy se někoho snažíme donutit k nezákonnému jednání předáním peněz nebo jiného majetku.