Facebook

Znamenat - synonyma

Celkem nalezeno 11 synonym ke slovu znamenat.

Význam: Znamenat znamená mít nějaký význam, být významný, mít vliv nebo následky, předpokládat, mít smysl nebo být míněno.

zastupovat (firmu)

Zastupovat znamená reprezentovat, jednat za někoho nebo za něco jako zástupce. V obchodním prostředí to znamená jednat a mluvit jménem firmy.

představovat

Představovat znamená prezentovat, vystihnout nebo vyjádřit myšlenku, činnost či vlastnost konkrétního jevu.

mít hodnotu

Mít hodnotu znamená mít cenu, význam nebo smysl.

vystupovat

Vystupovat znamená jít ven, ukázat se veřejnosti, prezentovat se nebo se zapojit do aktivity.

ukazovat se

Ukazovat se znamená projevovat se, prezentovat se, předvádět se.

označovat <co>

Označovat: určovat identitu, pojmenovávat nebo vymezovat místo, objekt nebo aktivitu.

značit

Značit znamená označit něco, poskytnout informace, zvýraznit nebo dát najevo určitý význam.

mít význam

Mít význam znamená být důležitý nebo mít významný vliv. Znamená to být významný pro druhé nebo pro situaci.

poznamenávat <co>

Poznamenávat znamená dávat komentáře nebo poznámky k něčemu, aby vyjádřit svůj názor.

zaznamenávat

Zaznamenávat znamená uchovávat či zaznamenávat informace, události, pozorování nebo jiné podrobnosti.

podepisovat <co>

Podepisovat je forma potvrzení autenticity či významu údajů nebo dokumentů pomocí fyzického podpisu.

Podobná synonyma

poznamenávat

Poznamenávat znamená dávat pozor a zaznamenávat si informace.

poznamenávat (stručně)

Komentovat, pozorovat a konstatovat důležité věci; upozornit na něco.

zaznamenávat <co>

Psát nebo analyzovat informace; uchovat záznam o události.

význam

Význam je slovo nebo věta, které vysvětlují, co nebo kdo je za daným pojmem nebo výrazem.

ukazovat se (sněženky)

Ukazovat se znamená projevit se nebo se objevit.

zastupovat

Zastupovat znamená zástupně jednat v jménu jiného, zastávat jeho názory a hájit jeho zájmy.

stejný význam

Stejný: stejný, přesný, identický, srovnatelný, shodný.

představovat se

Představovat se znamená uvést se druhým osobám, říct jim o sobě informace.

ukazovat

Ukazovat znamená ukázat, předvést nebo dát najevo něco názorně.

ukazovat (směr)

Ukazovat znamená odkazovat na určitý směr nebo cíl.

vystupovat (na povrch)

Vystupovat je vycházet z hloubky nebo se objevovat, zpravidla na povrch.

vystupovat (na scéně)

Vystupovat znamená předvádět nebo prezentovat něco na veřejnosti, obvykle na scéně.

podepisovat

Podepsat = složit svůj rukopis nebo jinou osobní značku k potvrzení nějakého dokumentu.

představovat si <co>

Představovat si: vytvářet si obraz nebo vize o něčem.

zvýšit (hodnotu)

Zvýšit znamená zvýšit hodnotu nebo počet, zvýšit úroveň, intenzitu nebo frekvenci.

přepočet ročního důchodu (na peněžní hodnotu)

Přepočet ročního důchodu je proces změny jednotlivých důchodových částek na peněžní hodnotu.

označovat

Označovat znamená identifikovat, specifikovat nebo ozřejmit něco pomocí symbolů, značek nebo slov.

postihovat (význam)

Postihovat: udělovat tresty, sankce apod. pro nepříznivé jednání.

vystupovat (na vrchol)

Dosáhnout vrcholu, dosáhnout cíle, dosáhnout úspěchu.