Facebook

Ukazovat se - synonyma

Celkem nalezeno 7 synonym ke slovu ukazovat se.

Význam: Ukazovat se znamená projevovat se, prezentovat se, předvádět se.

zastupovat (firmu)

Zastupovat znamená reprezentovat, jednat za někoho nebo za něco jako zástupce. V obchodním prostředí to znamená jednat a mluvit jménem firmy.

představovat

Představovat znamená prezentovat, vystihnout nebo vyjádřit myšlenku, činnost či vlastnost konkrétního jevu.

znamenat

Znamenat znamená mít nějaký význam, být významný, mít vliv nebo následky, předpokládat, mít smysl nebo být míněno.

mít hodnotu

Mít hodnotu znamená mít cenu, význam nebo smysl.

vystupovat

Vystupovat znamená jít ven, ukázat se veřejnosti, prezentovat se nebo se zapojit do aktivity.

jevit se

Působit, vypadat, jevit se; mít zdání, zdařit se, být patrné.

vypadat

Vypadat se vztahuje k vnějšímu vzhledu člověka nebo věci, který může být známý, upravený nebo změněný.

Podobná synonyma

přiřazovat <čemu> (číselnou hodnotu)

Přiřazování je proces, ve kterém se číselná hodnota přiřazuje k něčemu.

jevit

Ukazovat, projevovat se; dávat najevo, dávat znát.

zastupovat

Zastupovat znamená představovat jinou osobu nebo skupinu a mluvit za ně.

vypadat (mladší)

Vypadat mladší znamená působit svěžím, mladým a atraktivním dojmem.

zřizovat (firmu)

Zřizovat znamená vytvářet, založit nebo založit novou firmu nebo organizaci.

znamenat <co>

Znamenat: představovat, být symbolem či vyjadřovat, být závazným, mít význam, mít důsledky.

představovat si

Představovat si znamená vytvářet si obraz nebo představu o čemkoli v mysli.

jevit se <jak>

Ukázat se, projevit se; zdát se, zjevit se.

vypadat (peří)

Vypadat je synonymum pro vzhled nebo vystupovat, tj. způsob, jak se někdo nebo něco prezentuje.

vystupovat (na povrch)

Vystupovat je vycházet z hloubky nebo se objevovat, zpravidla na povrch.

mít stejnou hodnotu

Mít stejnou hodnotu znamená mít stejnou hodnotu, cenu nebo význam.

vypadat <co jak>

Vypadat: zobrazovat se, jevit se, prezentovat se (ve smyslu vzhledu či chování)

představovat <koho>

Představovat znamená prezentovat, ukazovat nebo vystihovat někoho nebo něco.

zvýšit (hodnotu)

Zvýšit znamená zvýšit hodnotu nebo počet, zvýšit úroveň, intenzitu nebo frekvenci.

jevit se obstojně

Vystupovat, jednat nebo jevit se zdvořile, kultivovaně a vhodným způsobem.

vystupovat (poprvé)

Vystupovat znamená předvádět nějakou činnost veřejně, poprvé znamená pro první zkušenost s tímto vystupováním.

znamenat se (křížem)

Znamenat se (křížem) znamená dohodnout se, že se něco nestane, či že se jedna strana zaváže něco splnit.

rozbíhat (firmu)

Spustit činnost firmy, vytvořit potřebné podmínky pro její rozvoj.

jevit se <komu co jak>

Ukázat se / projevit se někomu jako něco ("jevit se ").

přepočet ročního důchodu (na peněžní hodnotu)

Přepočet ročního důchodu je proces změny jednotlivých důchodových částek na peněžní hodnotu.

vystupovat <co kde>

Vystupovat znamená předvádět své schopnosti, umění nebo znalosti ve veřejném vystoupení.