Facebook

Ukazovat se - synonyma

Celkem nalezeno 7 synonym ke slovu ukazovat se.

Význam: Ukazovat se znamená projevovat se, prezentovat se, předvádět se.

zastupovat (firmu)

Zastupovat znamená reprezentovat, jednat za někoho nebo za něco jako zástupce. V obchodním prostředí to znamená jednat a mluvit jménem firmy.

představovat

Představovat znamená prezentovat, vystihnout nebo vyjádřit myšlenku, činnost či vlastnost konkrétního jevu.

znamenat

Znamenat znamená mít nějaký význam, být významný, mít vliv nebo následky, předpokládat, mít smysl nebo být míněno.

mít hodnotu

Mít hodnotu znamená mít cenu, význam nebo smysl.

vystupovat

Vystupovat znamená jít ven, ukázat se veřejnosti, prezentovat se nebo se zapojit do aktivity.

jevit se

Působit, vypadat, jevit se; mít zdání, zdařit se, být patrné.

vypadat

Vypadat se vztahuje k vnějšímu vzhledu člověka nebo věci, který může být známý, upravený nebo změněný.

Podobná synonyma

zřizovat (firmu)

Zřizovat znamená vytvářet, založit nebo založit novou firmu nebo organizaci.

představovat (výrobek)

Představovat znamená ukázat, demonstrovat nebo popsat výrobek nebo službu.

znamenat se (křížem)

Znamenat se (křížem) znamená dohodnout se, že se něco nestane, či že se jedna strana zaváže něco splnit.

vystupovat (poprvé)

Vystupovat znamená předvádět nějakou činnost veřejně, poprvé znamená pro první zkušenost s tímto vystupováním.

zastupovat

Zastupovat znamená představovat někoho, činit něčím zástupcem. Může to být jedinec nebo organizace a může to být v oblasti práva, politiky nebo jiné oblasti.

vystupovat (veřejně)

Vystupovat znamená prezentovat se veřejnosti; projevovat se a vyjadřovat se veřejně.

představovat si

Představovat si znamená vytvářet si obraz nebo představu o čemkoli v mysli.

představovat <koho>

Představovat znamená ukázat, představit někoho nebo něco ostatním lidem.

jevit se obstojně

Vystupovat, jednat nebo jevit se zdvořile, kultivovaně a vhodným způsobem.

mít stejnou hodnotu

Mít stejnou hodnotu znamená mít stejnou hodnotu, cenu nebo význam.

představovat si <co>

Představovat si: vytvářet si obraz nebo vize o něčem.

vypadat (mladší)

Vypadat mladší znamená působit svěžím, mladým a atraktivním dojmem.

jevit

Ukazovat, projevovat se; dávat najevo, dávat znát.

představovat se

Představovat se znamená představit ostatním svou totožnost, jméno a základní informace o sobě.

zvýšit (hodnotu)

Zvýšit znamená zvýšit hodnotu nebo počet, zvýšit úroveň, intenzitu nebo frekvenci.

přiřazovat <čemu> (číselnou hodnotu)

Přiřazování je proces, ve kterém se číselná hodnota přiřazuje k něčemu.

vypadat <co jak>

Vypadat: zobrazovat se, jevit se, prezentovat se (ve smyslu vzhledu či chování)

vypadat lépe

Vypadat lépe znamená zlepšit svůj vzhled a případně se změnit tak, aby se člověk cítil pohodlněji.

vystupovat (na scéně)

Vystupovat znamená předvádět nebo prezentovat něco na veřejnosti, obvykle na scéně.

zastupovat (herce)

Zastupovat herce znamená vystupovat jako jejich zástupce při jednání s producenty a jinými osobami.

vypadat (peří)

Vypadat je synonymum pro vzhled nebo vystupovat, tj. způsob, jak se někdo nebo něco prezentuje.

vystupovat prudce

Hastily emerge, move quickly and forcefully.

přepočet ročního důchodu (na peněžní hodnotu)

Přepočet ročního důchodu je proces změny jednotlivých důchodových částek na peněžní hodnotu.

jevit se <jak>

Ukázat se, projevit se; zdát se, zjevit se.