Facebook

Zkrat - synonyma

Celkem nalezeno 2 synonyma ke slovu zkrat.

Význam: Zkratka je slovo nebo kombinace písmen používaná místo delšího výrazu.

krátké spojení

Krátké spojení: BYOD. Význam: Bring Your Own Device (Přines své vlastní zařízení).

kraťas

Kraťas je krátká a výstižná charakteristika nebo obecný popis něčeho nebo někoho.

Podobná synonyma

přerušit (spojení)

Ukončit činnost, akci nebo proces.

spojení

Spojení: Slovo pro slovo. Význam: Přesný překlad; slovo po slovu.

krátké kalhoty

Krátké kalhoty jsou oblečení, které sahá od pasu po kolena nebo ještě níže. Často se nosí jako část letního oblečení.

krátké vyprávění

Krátké vyprávění je stručné a zahrnuje hlavní body příběhu; obvykle se skládá z několika odstavců.

manželské spojení

Manželské spojení je trvalý partnerský vztah mezi dvěma lidmi, který je uzavřen před zákonem a je založen na lásce, zodpovědnosti a respektu.

pohyblivé spojení (kostí)

Pohyblivé spojení je jemná, pružná spojka mezi dvěma kostmi, která umožňuje pohyb kloubem.

otřelé spojení

Slovo "otřelé spojení" znamená unikátní, odlišné a netradiční přístup.

slovní spojení (ustálené)

Mít ve vínku: mít předpoklady, schopnosti či přednosti přirozeně, bez vynaložení úsilí.

spojení slov (vedle sebe)

Konceptuální umění: umění založené na myšlenkách a konceptech, které se snaží vyvolat kritickou reflexi společnosti.

ustálené spojení

Ustálené spojení je obecný termín pro frázi nebo slovní spojení, které jsou často opakovaně používány v mluvené i psané formě.