Facebook

Zkrat - synonyma

Celkem nalezeno 2 synonyma ke slovu zkrat.

Význam: Zkratka je slovo nebo kombinace písmen používaná místo delšího výrazu.

krátké spojení

Krátké spojení: BYOD. Význam: Bring Your Own Device (Přines své vlastní zařízení).

kraťas

Kraťas je krátká a výstižná charakteristika nebo obecný popis něčeho nebo někoho.

Podobná synonyma

spojení

Jako prostý text: Spojení znamená součinnost nebo spojení věcí nebo lidí navzájem.

ustálené spojení

Ustálené spojení je obecný termín pro frázi nebo slovní spojení, které jsou často opakovaně používány v mluvené i psané formě.

otřelé spojení

Slovo "otřelé spojení" znamená unikátní, odlišné a netradiční přístup.

spojení (v jeden celek)

Spojení: spojit se. Význam: propojit se, navázat vztah.

krátké vyprávění

Krátké vyprávění je stručné a zahrnuje hlavní body příběhu; obvykle se skládá z několika odstavců.

manželské spojení

Manželské spojení je trvalý partnerský vztah mezi dvěma lidmi, který je uzavřen před zákonem a je založen na lásce, zodpovědnosti a respektu.

pohyblivé spojení (kostí)

Pohyblivé spojení je jemná, pružná spojka mezi dvěma kostmi, která umožňuje pohyb kloubem.

krátké kalhoty

Krátké kalhoty jsou oblečení, které sahá od pasu po kolena nebo ještě níže. Často se nosí jako část letního oblečení.