Facebook

Kraťas - synonyma

Celkem nalezeno 1 synonymum ke slovu kraťas.

Význam: Kraťas je krátká a výstižná charakteristika nebo obecný popis něčeho nebo někoho.

krátké spojení

Krátké spojení: BYOD. Význam: Bring Your Own Device (Přines své vlastní zařízení).

Podobná synonyma

spojení

Jako prostý text: Spojení znamená sdružení nebo seskupení něčeho.

spojení (v jeden celek)

Spojení: spojit se. Význam: propojit se, navázat vztah.

ustálené spojení

Ustálené spojení je obecný termín pro frázi nebo slovní spojení, které jsou často opakovaně používány v mluvené i psané formě.

přerušit (spojení)

Ukončit činnost, akci nebo proces.

slovní spojení (ustálené)

Mít ve vínku: mít předpoklady, schopnosti či přednosti přirozeně, bez vynaložení úsilí.

otřelé spojení

Slovo "otřelé spojení" znamená unikátní, odlišné a netradiční přístup.

pohyblivé spojení (kostí)

Pohyblivé spojení je jemná, pružná spojka mezi dvěma kostmi, která umožňuje pohyb kloubem.

krátké vyprávění

Krátké vyprávění je stručné a zahrnuje hlavní body příběhu; obvykle se skládá z několika odstavců.

krátké kalhoty

Krátké kalhoty jsou oblečení, které sahá od pasu po kolena nebo ještě níže. Často se nosí jako část letního oblečení.

spojení slov (vedle sebe)

Konceptuální umění: umění založené na myšlenkách a konceptech, které se snaží vyvolat kritickou reflexi společnosti.

manželské spojení

Manželské spojení je trvalý partnerský vztah mezi dvěma lidmi, který je uzavřen před zákonem a je založen na lásce, zodpovědnosti a respektu.