Facebook

Pokazit - synonyma

Celkem nalezeno 10 synonym ke slovu pokazit.

Význam: Pokazit znamená znehodnotit, poškodit, zhoršit kvalitu nebo funkčnost.

porušit

Porušit znamená přestat dodržovat nějaké pravidlo, zákon nebo smlouvu.

oslabit

Snížit sílu nebo intenzitu čeho; zmírnit to, co je silné.

zkazit

Zkazit znamená poškodit nebo udělat něco špatně, čímž se sníží nebo zničí jeho hodnota.

poškodit

Ublížit nebo způsobit škodu na osobě nebo věci.

polámat

Polámat znamená roztrhnout, zlomit nebo zničit něco pevného.

opravit

Opravit znamená napravit něco, co je poškozeno, nebo obnovit něco do jeho původního stavu.

spravit

Opravit, udělat správně; vyřešit problém; změnit na lepší stav; zlepšit.

překazit

Překazit znamená zabránit, přerušit či znehodnotit něčí činnost nebo plán.

zhatit

Zhatit znamená překazit úmysl někoho jiného nebo zmařit plánovanou činnost.

zmařit

Zmařit znamená zničit, zrušit nebo přerušit něčí plány, sny nebo naděje.

Podobná synonyma

spravit se

Zlepšit se, dosáhnout úspěchu, zvládnout situaci, obnovit se a získat novou energii.

zkazit se

Zkazit se znamená dělat chyby, které mohou vést k osobnímu selhání nebo zhoršení situace.

porušit (charakter)

Porušit charakter znamená ohrozit nebo poškodit jeho čest a důstojnost.

poškodit (hračku)

Poškodit znamená ublížit nebo zničit hračku, aby se zhoršila její funkčnost.

zkazit <co>

Zkazit znamená poškodit, znehodnotit nebo zneužít něco.

zmařit (plány)

Zmařit: neúspěšně ukončit, zastavit nebo zvrátit; plány jsou přerušeny nebo zrušeny.

zkazit se (mravně)

Zkazit se mravně znamená porušit morální standardy, jít proti etickým normám a dopustit se nespravedlivého jednání.

poškodit se

Ublížit si nebo způsobit si úraz nebo zranění.

opravit (text)

Opravit: odstranit chyby a nedostatky, obnovit správnou funkčnost.

polámat (nábytek)

Polámat je rozbití nábytku, například stolu nebo židle, které se následně obtížně opravuje.

opravit <co>

Opravit: uvést do původního stavu, napravit chybu, změnit.

poškodit <koho>

Uškodit komukoli fyzicky nebo psychicky, poškozovat jeho zdraví nebo majetek.

překazit <co>

Zabránit činu/činnosti v dokončení, zabránit jeho úspěšnému provedení.

překazit <co komu>

Překazit: zabránit někomu v dosáhnutí jeho cílů, zmařit někomu jeho úmysly.

polámat se (auto)

Polámat se (auto) znamená, že se auto natolik poškodilo, že je nespolehlivé a nehodí se k dalšímu použití.

polámat se

Polámat se znamená násilně přerušit nebo zlomit a to jak fyzicky tak i psychicky.

porušit se

Porušit se znamená nedodržet pravidla nebo smluvené podmínky.

zkazit se (morálně)

Zkazit se znamená postupovat v rozporu s morálními zásadami a zásadami dobrého chování.

poškodit <co>

Způsobit újmu nebo škodu.

polámat <komu> (kosti)

Polámat kosti (někomu) znamená přetrhat kostní tkáň a způsobit poranění.

oslabit (útok)

Snížit intenzitu, sílu nebo účinnost útoku; zmírnit dopad.