Facebook

Pokazit - synonyma

Celkem nalezeno 10 synonym ke slovu pokazit.

Význam: Pokazit znamená znehodnotit, poškodit, zhoršit kvalitu nebo funkčnost.

porušit

Porušit znamená přestat dodržovat nějaké pravidlo, zákon nebo smlouvu.

oslabit

Snížit sílu nebo intenzitu čeho; zmírnit to, co je silné.

zkazit

Zkazit znamená poškodit nebo udělat něco špatně, čímž se sníží nebo zničí jeho hodnota.

poškodit

Ublížit nebo způsobit škodu na osobě nebo věci.

polámat

Polámat znamená roztrhnout, zlomit nebo zničit něco pevného.

opravit

Opravit znamená napravit něco, co je poškozeno, nebo obnovit něco do jeho původního stavu.

spravit

Opravit, udělat správně; vyřešit problém; změnit na lepší stav; zlepšit.

překazit

Překazit znamená zabránit, přerušit či znehodnotit něčí činnost nebo plán.

zhatit

Zhatit znamená překazit úmysl někoho jiného nebo zmařit plánovanou činnost.

zmařit

Zmařit znamená zničit, zrušit nebo přerušit něčí plány, sny nebo naděje.

Podobná synonyma

zkazit se

Zkazit se znamená dělat chyby, které mohou vést k osobnímu selhání nebo zhoršení situace.

oslabit (ostražitost)

Snížit si bdělost, uvolnit se a nechat věci plynout přirozeně.

poškodit (hračku)

Poškodit znamená ublížit nebo zničit hračku, aby se zhoršila její funkčnost.

překazit <co komu>

Překazit: zabránit někomu v dosáhnutí jeho cílů, zmařit někomu jeho úmysly.

zkazit <co>

Zkazit znamená pokazit, poškodit nebo zhoršit jakýkoli objekt, činnost nebo situaci.

polámat se

Polámat se znamená roztrhnout nebo přerušit cosi trvale, např. vazby, vztahy, názory, pravidla nebo předpisy.

poškodit se

Ublížit si, způsobit si újmu, zranění nebo jinou škodu.

spravit (auto)

Opravit auto, odstranit závady a problémy, obnovit jeho funkčnost a výkon.

zmařit (naděje)

Zmařit znamená zničit, zrušit či zahladit nějakou (zde naději).

překazit <co>

Zabránit v dokončení něčeho.

oslabit (autoritu)

Oslabit znamená snížit sílu nebo vliv, jako je autorita.

porušit se

Porušit se znamená porušit něco, co je považováno za správné, třeba zákon, pravidlo nebo dohodu.

opravit (text)

Opravit: odstranit chyby a nedostatky, obnovit správnou funkčnost.

zmařit <co>

Zmařit: zrušit, zničit, zahodit, zapomenout.

opravit <co>

Opravit: vrátit do původního stavu, napravit škodu nebo nedostatek.

zmařit (cit)

Zmařit znamená anulovat, zrušit nebo zničit; změnit výsledek nebo dopad něčeho.

polámat <co>

Polámat: rozbít, zlomit až na kousky.

zmařit se

Zmaření se znamená neúspěšně dokončit nebo zrušit něco, co bylo započato.

porušit (zákon)

Porušit zákon znamená porušit jeho pravidla nebo jej nedodržet.

oslabit (útok)

Snížit intenzitu, sílu nebo účinnost útoku; zmírnit dopad.

poškodit <koho> (neprávem)

Ublížit někomu fyzicky nebo psychicky, narušit jeho práva, majetek nebo cti.

oslabit <co>

Zmenšit sílu nebo intenzitu něčeho; zeslabit.

zkazit se (jídlo)

Zkazit se znamená poškodit nebo znehodnotit jídlo, obvykle tím, že je nevhodně skladováno.