Facebook

Zaútočit <na koho> - synonyma

Celkem nalezeno 5 synonym ke slovu zaútočit <na koho>.

Význam: Zaútočit znamená fyzicky nebo psychicky napadnout osobu nebo skupinu.

vjet (na rampu)

Vjet je technika, která používá rychlý pohyb auta po rampě, který je obvykle používán při driftování.

vrazit (do stromu)

Vrazit znamená zabodnout do něčeho, např. do stromu.

narazit (na skálu)

Narazit (na skálu) znamená narazit do něčeho pevného, čímž může dojít k poškození.

najezdit (mnoho km)

Najezdit znamená ujet velké množství kilometrů.

napadnout <koho>

Napadnout znamená fyzicky či verbálně útočit na někoho, například při bitce nebo nařčením.

Podobná synonyma

utišit <koho>

Utišit: zklidnit, umlčet, přerušit.

učit <koho>

Učit se rozumí jako poskytnout někomu informace, znalosti nebo dovednosti tím, že se s ním tráví společný čas.

vrazit <kam> (meč)

Vrazit meč do čeho/čehosi: zasadit meč, bodnout mečem do objektu.

navštívit <koho>

Navštívit znamená přijít do místa, kde se někdo nachází, a strávit tam čas.

mnoho

Mnoho znamená velké množství, nadprůměrný počet, nadměrné množství.

vyklešťovat <koho n. co>

Vyklešťovat znamená rychle a násilně odstranit někoho či něco z veřejného prostranství.

vážit si <koho n. čeho>

Uctívat někoho či něco; vyjádřit úctu a ocenění.

vybízet <koho k čemu>

Vybízet znamená vyzývat někoho něco udělat, například změnit postoj nebo vykonat nějakou činnost.

odepsat <koho n. co>

Odepsat znamená oficiálně ukončit nebo převést nějakou smluvní nebo finanční závazek.

vyslyšet <koho>

Vyslyšet: vyslechnout někoho; poslouchat a řídit se jeho žádostí/přáními.

otírat se <o koho> (v řeči)

Otírat se o koho znamená uctívat, často se sklánět, aby člověk projevil úctu.

utrápit <koho>

Utrápit znamená fyzicky či psychicky trýznit, zneužívat, ubližovat nebo znepříjemňovat život.

zamilovat se <do koho>

Zamilovat se znamená projevit silnou lásku a touhu po tom druhém.

hodnotit <koho n. co>

Hodnotit je posuzovat a vyjadřovat názor na něčí činy, výkony nebo jiné věci.

jmenovat <koho>

Jmenovat znamená určit někoho určitou funkcí, úřadem nebo místem.

vrazit <komu> (facku)

Fyzicky napadnout člověka a dát mu facku.

napodobovat <koho n. co>

Napodobovat znamená imitovat činy, projevy, vlastnosti druhých osob nebo věcí.

nabádat <koho k čemu>

Nabádat znamená prosit nebo přesvědčovat koho o něčem.

trápit <koho s čím>

Trápit: působit fyzickou nebo psychickou bolest, utrpení nebo úzkost jiné osobě.

líbat <koho>

Líbat je fyzická a emocionální aktivita, která spočívá ve vzájemném polibku jednoho člověka na druhého.

přejímat <od koho> výsledky

Přejímat znamená přijmout výsledky v daném čase od určité osoby nebo instituce.

nazvat <koho jak>

Nazvat: definovat nebo popsat určitou věc nebo osobu tak, aby byl její význam, charakter nebo identita jasné.

tisknout <koho> (k sobě)

Tisknout (k sobě): přitáhnout k sobě, aby byl blíž.

bít <koho>

Bít znamená fyzicky napadnout nebo udeřit člověka.

odbýt <koho>

Odbýt znamená odmítnout jeho návrhy, argumenty nebo požadavky.

opít <koho>

Opít znamená podávat někomu alkoholické nápoje až do stavu opilosti.

odprásknout <koho>

Odprásknout: přísně a energicky odehnat, vyhodit.

následovat <koho>

Jít za někým, činit to, co on/ona dělá; dodržovat jeho/její pokyny a postupy.

podněcovat <koho k čemu>

Podněcovat - stimulovat, motivovat, vybízet k činnosti.