Facebook

Zaútočit <na koho> - synonyma

Celkem nalezeno 5 synonym ke slovu zaútočit <na koho>.

Význam: Zaútočit znamená fyzicky nebo psychicky napadnout osobu nebo skupinu.

vjet (na rampu)

Vjet je technika, která používá rychlý pohyb auta po rampě, který je obvykle používán při driftování.

vrazit (do stromu)

Vrazit znamená zabodnout do něčeho, např. do stromu.

narazit (na skálu)

Narazit (na skálu) znamená narazit do něčeho pevného, čímž může dojít k poškození.

najezdit (mnoho km)

Najezdit znamená ujet velké množství kilometrů.

napadnout <koho>

Napadnout znamená fyzicky či verbálně útočit na někoho, například při bitce nebo nařčením.

Podobná synonyma

chválit <koho n. co>

Chválit: oceňovat, zdůrazňovat pozitivní vlastnosti, hodnoty a činy druhých lidí.

zamilovat si <koho>

Projevit velkou lásku a náklonnost k osobě; zažít silné city a emoce; čerpat z lásky nesmírnou radost.

mrskat <koho>

Mrskat se používá pro označení člověka, který je nerozhodný, nebo se vyhýbá jednoduchému rozhodnutí.

vyplašit <koho>

Vyplašit: vyvolat strach, hrůzu, přimět k úprku.

vrazit se

Vrazit se znamená provést silný náraz, např. osoby nebo předmětu, do čehokoliv.

polapit <koho>

Polapit znamená chytit někoho nebo něco fyzicky.

zlikvidovat <koho>

Zlikvidovat znamená násilím odstranit nebo zničit, obvykle se to používá k popisu vyhladit nějakou osobu nebo skupinu lidí.

připravit <koho oč>

Připravit oč: předem si naplánovat a zorganizovat činnosti, které jsou nezbytné pro dosáhnutí úspěchu.

zprostit <koho>

Odstranit něčí závazky nebo vinu.

utrápit <koho>

Utrápit znamená fyzicky či psychicky trýznit, zneužívat, ubližovat nebo znepříjemňovat život.

okouzlit <koho>

Okouzlit: příjemně působit na koho, získat jeho sympatie.

odbýt <koho>

Odbýt znamená odmítnout žádost nebo návrhy. Je to způsob, jak se vyhnout nepříjemné situaci nebo omezit přístup druhé osoby ke svému životu.

zaměňovat <koho kým>

Zaměňovat znamená vyměnit jednu osobu či věc za jinou.

prohlížet <koho>

Prohlížet: pozorovat, pečlivě zkoumat nebo se zabývat vyšetřováním.

zabít <koho>

Zabít znamená fyzicky zabránit v životě člověka nebo jiného živého tvora.

pokořit <koho>

Pokořit znamená porazit, zdolat nebo se zbavit něčí dominance nad druhým.

blahoslavit <koho>

Blahoslavit znamená oslavovat či chválit někoho.

hněvat <koho>

Hněvat se míní projevovat velkou nebo silnou nespokojenost a zlost, zejména na někoho.

kousnout <koho>

Kousnout znamená úmyslně ohnout čelisti a nehty na rtech, aby se způsobil bolestivý zranění.

balamutit <koho>

Balamutit koho znamená ponižovat, urážet, očerňovat a podráždit toho člověka.

ztropit si žert <z koho>

Ztropit si žert: dělat si legraci z někoho, často s použitím nadsázky.

vybudit <koho n. co>

Vybudit: probudit (z postele, z letargie); probudit/rozproudit/vyvolat/rozdmýchat činnost, city apod.

obléci <koho>

Připojit oděv k tělu. Například: obléci se, obléci koho.

předstihnout <koho>

Předstihnout znamená udělat něco dříve než oni a být tak o krok napřed.

napadnout <koho co>

Napadnout znamená fyzicky nebo verbálně útočit na někoho nebo něco.

usmrtit <koho>

Usmrtit je spáchat vraždu, způsobit zabití jiného člověka.

bít <koho>

Bít znamená fyzicky napadnout nebo udeřit člověka.

vypuzovat <koho>

Vypuzovat znamená násilně odstranit, vyhnat nebo vyřadit kohokoliv.

zvolit <koho>

Zvolit je výběr určitého člověka či věci z více možností.

zlobit <koho>

Zlobit znamená být protivný a vyvolávat konflikt; tím člověka těžce urážet a případně i vyvolávat agrese.