Facebook

Narazit (na skálu) - synonyma

Celkem nalezeno 5 synonym ke slovu narazit (na skálu).

Význam: Narazit (na skálu) znamená narazit do něčeho pevného, čímž může dojít k poškození.

vjet (na rampu)

Vjet je technika, která používá rychlý pohyb auta po rampě, který je obvykle používán při driftování.

vrazit (do stromu)

Vrazit znamená zabodnout do něčeho, např. do stromu.

najezdit (mnoho km)

Najezdit znamená ujet velké množství kilometrů.

zaútočit <na koho>

Zaútočit znamená fyzicky nebo psychicky napadnout osobu nebo skupinu.

napadnout <koho>

Napadnout znamená fyzicky či verbálně útočit na někoho, například při bitce nebo nařčením.

Podobná synonyma

upozorňovat <koho na co>

Upozorňovat znamená varovat, připomínat nebo informovat někoho o něčem.

předcházet si <koho>

Předcházet si někoho znamená přijímat opatření, která jsou zaměřena na ochranu tohoto člověka před možnou újmou nebo škodou.

zaútočit

Napadnout, fyzicky nebo verbálně, se silou nebo násilím, aby se získalo nadvláda.

podřezat <koho>

Podřezat je fyzické usmrcení osoby, prováděné naříznutím krku.

doběhnout <koho>

Doběhnout - doběhnout k někomu fyzicky, aby se s ním setkal/a.

odvléci <koho kam>

Odvléci: přesunout někoho nebo něco jinam; přenést někoho nebo něco někam jinam.

pomlouvat <koho>

Pomlouvat znamená šířit o někom nepravdivé, často záměrně nepříjemné informace, které mohou poškodit jeho dobré jméno.

utlouci <koho>

Utlouci znamená fyzicky nebo psychicky donutit někoho k něčemu.

mít <koho k čemu>

Mít znamená vlastnit nebo užívat nějakou věc nebo osobu k určitému účelu.

pohnout <koho k čemu>

Pohnout: přivést někoho k pohybu, změnit jeho postoj nebo názor.

obelhávat <koho>

Obelhávat znamená podvádět, ošidit, zmanipulovat, často za účelem získání prospěchu.

kultivovat <koho>

Kultivovat znamená vychovávat, vzdělávat a vyvíjet určitou osobu, aby se stala lepším člověkem.

odcházet <od koho>

Odejít od někoho; opustit jeho přítomnost.

podněcovat <koho k čemu>

Podněcovat - stimulovat, motivovat, vybízet k činnosti.

přezírat <koho>

Přezírat znamená nadřazeně se stavět k někomu, zesměšňovat jeho činnosti a vyvíjet na něho psychický tlak.

uvěznit <koho>

Uvěznit znamená držet ve vězení nebo jiném zařízení jako trest za jeho činy.

podnítit <koho>

Podnítit : vzbudit u někoho zájem, zvýšit jeho aktivitu a motivaci přijímat určité činy.

podvádět <koho>

Podvádět znamená užívat nepoctivých praktik k získání nespravedlivé výhody nebo k omezení někoho jiného.

stavět se <nad koho n. co>

Stavět se nad někoho/něco znamená ukazovat autoritu, nadřazenost a mít nad ním/ním moc.

dostat <koho kam>

Dostat znamená přivést někoho do určitého místa nebo situace.

zamilovat se <do koho>

Zamilovat se znamená projevit silnou lásku a touhu po tom druhém.

útočit <na koho>

Útočit znamená fyzicky nebo psychicky napadat někoho.

postrašit <koho>

Postrašit znamená vyděsit, vystrašit ho nebo ho zastrašit.

zaměstnat <koho>

Zaměstnat znamená přijmout do práce a uzavřít s ním pracovní smlouvu.

rozzlobit <koho>

Rozzlobit: vyvolat zlost, podráždění u někoho; vyvolat v někom nepříjemné emoce.

vrazit (facku)

Vrazit facku znamená fyzicky napadnout někoho ráznou ranou, která může být způsobena rukou nebo jiným předmětem.

provdat se <za koho>

Provdat se znamená vzít si toho druhého za manžela/manželku a oficiálně se provdat.

polidštit <koho n. co>

Polidštit znamená usměrňovat někoho nebo něco a dávat jim/tomu lepší vzhled.

vyložit <koho kde>

Vyložit znamená vysvětlit nebo blíže specifikovat něčí slova nebo myšlenky.