Facebook

Zašpinit - synonyma

Celkem nalezeno 5 synonym ke slovu zašpinit.

Význam: Zašpinit znamená udělat něco nečistého nebo špinavého, což je obvykle spojeno s poškozením čistoty nebo integrity něčeho.

umazat

Umazat znamená odstranit nebo zmazat, např. informace z databáze nebo na obrazovce.

ušpinit

Ušpinit znamená znečistit nebo poškodit.

zamazat

Zamazat znamená překrýt či pokrýt něco tak, aby to bylo nečitelné nebo neviditelné.

znečistit

Znečistit znamená znehodnotit nebo znehodnotit něco tím, že se do toho přimíchají nežádoucí látky nebo činy.

očistit

Očištění, čištění; odstranění nečistot, znečištění a nežádoucích látek z něčeho.

Podobná synonyma

umazat <co>

Smazat, odstranit nebo zrušit.

umazat se

Umazat se znamená dát věci stranou a vyhnout se jim, nebo se zapojit do něčeho jiného.

znečistit <co>

Znečistit: způsobit nečistotu a škodu životnímu prostředí špatnými látkami.

očistit (terén)

Očistit terén znamená odstranit škodlivé nebo nežádoucí faktory z oblasti, aby se dosáhlo lepšího výsledku.

znečistit výkaly

Znečistit výkaly znamená do nich přidat nečistoty nebo odpad, což může mít negativní dopad na okolní prostředí.

očistit <co>

Očištění: odstranit nečistoty, odstranit znečištění, vyčistit.

ušpinit <co>

Ušpinit znamená znečistit, zašpinit nebo poškodit.

očistit (z povrchu)

Očistit: odstranit nečistoty a nečisté látky z povrchu.

ušpinit se

Ušpinit se znamená zašpinit se, znečistit se nebo se zašpinit nečistotami.

očistit <koho>

Očistit znamená odstranit nečistoty a nepořádek z jeho těla, oblečení nebo prostředí.

očistit se

Očistit se znamená odstranit zločin, čistit svou pověst nebo vyčistit prostředí.

očistit (boty)

Očistit boty znamená odstranit nečistoty a případnou nečistotu ze spodní, vnější i vnitřní strany bot.

zamazat se

Zamazat se znamená ztratit schopnost být vnímán, zmizet, zastřít se a zapomenout.

zamazat <co>

Zamazat: zakrýt, vymazat, zahladit stopy.

znečistit se (barvou)

Znečistit se znamená obarvit se, například naředěnou barvou, nebo se něčím znečistit.

očistit (vodou)

Očistit vodou znamená odstranit nečistoty a nečistoty z povrchu, aby byl zcela čistý a čistý.