Facebook

Zašpinit - synonyma

Celkem nalezeno 5 synonym ke slovu zašpinit.

Význam: Zašpinit znamená udělat něco nečistého nebo špinavého, což je obvykle spojeno s poškozením čistoty nebo integrity něčeho.

umazat

Umazat znamená odstranit nebo zmazat, např. informace z databáze nebo na obrazovce.

ušpinit

Ušpinit znamená znečistit nebo poškodit.

zamazat

Zamazat znamená překrýt či pokrýt něco tak, aby to bylo nečitelné nebo neviditelné.

znečistit

Znečistit znamená znehodnotit nebo znehodnotit něco tím, že se do toho přimíchají nežádoucí látky nebo činy.

očistit

Očištění, čištění; odstranění nečistot, znečištění a nežádoucích látek z něčeho.

Podobná synonyma

znečistit se (barvou)

Znečistit se znamená obarvit se, například naředěnou barvou, nebo se něčím znečistit.

umazat <co>

Umazat: smazat, zrušit a zapomenout.

očistit <koho>

Očistit znamená odstranit nečistoty a nepořádek z jeho těla, oblečení nebo prostředí.

očistit <co>

Očištění: odstranit nečistoty, odstranit znečištění, vyčistit.

zamazat <co>

Zamazat: zakrýt, vymazat, zahladit stopy.

očistit (boty)

Očistit boty znamená odstranit nečistoty a případnou nečistotu ze spodní, vnější i vnitřní strany bot.

ušpinit se

Ušpinit se znamená zašpinit se, znečistit se nebo se zašpinit nečistotami.

očistit se

Očistit se znamená odstranit zločin, čistit svou pověst nebo vyčistit prostředí.

ušpinit <co>

Ušpinit znamená znečistit, zašpinit nebo poškodit.

znečistit výkaly

Znečistit výkaly znamená do nich přidat nečistoty nebo odpad, což může mít negativní dopad na okolní prostředí.

očistit (terén)

Očistit terén znamená odstranit škodlivé nebo nežádoucí faktory z oblasti, aby se dosáhlo lepšího výsledku.

znečistit <co>

Znečistit: způsobit nečistotu a škodu životnímu prostředí špatnými látkami.

umazat se

Umazat se znamená dát věci stranou a vyhnout se jim, nebo se zapojit do něčeho jiného.

očistit (vodou)

Očistit vodou znamená odstranit nečistoty a nečistoty z povrchu, aby byl zcela čistý a čistý.

očistit (z povrchu)

Očistit: odstranit nečistoty a nečisté látky z povrchu.

zamazat se

Zamazat se znamená ztratit schopnost být vnímán, zmizet, zastřít se a zapomenout.