Facebook

Očistit (boty) - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu očistit (boty).

Význam: Očistit boty znamená odstranit nečistoty a případnou nečistotu ze spodní, vnější i vnitřní strany bot.

otřepat se (pes)

Otřepat se znamená, že pes otřepe z těla vlhkost a nečistoty.

opsat (na stroji)

Opsat znamená popsat a přiblížit, například vyprávěním, analýzou nebo zaznamenáním podrobností.

Podobná synonyma

otřást (sníh)

Otřást sníh znamená odstranit sněhovou vrstvu ve formě drobných částic.

oklepat (na stroji)

Oklepávání je proces, který se používá k odstranění přebytečného materiálu z povrchu pomocí stroje.

otřepat

Otřepat znamená odstranit nečistoty nebo drobné částečky z čehokoli, například oblečení, kůže nebo povrchu.

otřást se

Vzrušením, úzkostí nebo strachem se projevuje třes, který může být lehký nebo silný.

opsat

Opsat je přepsat (kopírovat) text nebo obraz do jiného média.

otřepat se

Otřepat se znamená projevit schopnost obnovit se po nějakém strastiplném nebo obtížném období.

otřást <kým>

Otřást někoho znamená vyvolat v něm nečekanou změnu či zásah, který může mít vliv na jeho myšlení, chování a názory.

naťukat (na stroji)

Naťukat znamená zatáhnout nit nebo nitěnku přes nitník na šicím stroji, aby se vytvořila stehna.

otřást se (vláda)

Otřást se vlády znamená, že se vláda náhle změní a upadne do chaosu.

pracovat (o stroji)

Obsluhovat stroj, provádět údržbu a opravy, spravovat jeho funkce a udržovat jeho správnou provozní úroveň.

oklepávat (na stroji)

Oklepávání je technologický postup, kterým se docílí odstranění nečistot z odlitků, které se provádí mechanicky (na stroji).

psát (na stroji)

Tisknout slova na tiskárně nebo psacím stroji.

klepat (na stroji)

Klepat na stroji je fyzická činnost, kdy se něco zvedá, stírá, stlačuje nebo tříská.