Facebook

Umazat - synonyma

Celkem nalezeno 15 synonym ke slovu umazat.

Význam: Umazat znamená odstranit nebo zmazat, např. informace z databáze nebo na obrazovce.

ušpinit <co>

Ušpinit: znečistit, zašpinit, pokazit.

zašpinit

Zašpinit znamená udělat něco, co zhorší reputaci, čest nebo dobré jméno.

zamazat

Zamazat znamená potlačit, zastřít nebo něco znejasnit.

zmazat

Zmazat znamená odstranit, vymazat nebo smazat nějaký soubor, informaci nebo objekt.

upatlat

Upatlat znamená roztírat, vyhlazovat, rozmačkávat a zplošťovat.

zapatlat

Zapatlat znamená zakrýt předmět tak, aby nebyl vidět, nebo připravit povrch na začátku nějakého procesu.

umounit

Umounit znamená ulehčit nebo usnadnit něco, například práci, konání nebo cestu.

usmolit

Usmolit znamená prosit naléhavě a s vroucností.

ukoptit

Ukoptit se dá chápat jako "přizpůsobit se, přizpůsobit se okolnostem".

znečistit

Znečištění je poškození čistoty něčeho, např. vody nebo ovzduší, přidáním odpadu nebo jiné nečistoty.

potřísnit

Potřísnit znamená přelít nebo nastříkat kapalinu na nějakou plochu.

poskvrnit

Poskvrnit znamená poškodit, uškodit nebo znehodnotit něčí reputaci nebo dobré jméno.

zaneřádit

Zaneřádit znamená zašpinit, znečistit, ohavně změnit vzhled.

smazat (nápis)

Smazat znamená odstranit, zbavit se nebo zrušit.

ušpinit

Ušpinit znamená znečistit nebo poškodit.

Podobná synonyma

zašpinit se

Zašpinit se znamená znehodnotit si svou čest, čestnost nebo dobré jméno.

zaneřádit <co>

Zaneřádit: udělat z místa nebo předmětu nepořádek nebo ho zanedbaným způsobem udržovat.

znečistit výkaly

Znečistit výkaly znamená do nich přidat nečistoty nebo odpad, což může mít negativní dopad na okolní prostředí.

zašpinit <koho n. co>

Zašpinit: udělat něco, co poškodí čest, dobré jméno nebo reputaci někoho nebo něčeho.

zamazat <co>

Zamazat: zakrýt, vymazat, zahladit stopy.

zamazat se

Zamazat se znamená ztratit schopnost být vnímán, zmizet, zastřít se a zapomenout.

náhrobní nápis

Náhrobní nápis je text umístěný na náhrobku, ve kterém se osoba pochovaná vyjádří.

znečistit <co>

Znečistit: způsobit nečistotu a škodu životnímu prostředí špatnými látkami.

nápis (na obraze)

Nápis je textová zpráva, obvykle vykreslená na obrázku nebo na objektu.

potřísnit <koho n. co> (krví)

Potřísnit koho/co znamená znečistit je krví.

potřísnit krví

Krví potřísněný, znamená pokrytý krví, obecně znamenající katastrofu, neštěstí nebo krutost.

poskvrnit <co>

Zneuctít, pošpinit, ztížit dobré jméno.

zmazat <koho>

Zmazat znamená odstranit nebo zrušit danou osobu, objekt nebo informaci.

odstranit (nápis)

Vymazat, zrušit, odstranit.

potřísnit (barvou)

Potřísnit znamená pokrýt, přetřít či obalit něco (často malými kapkami) barvou.

poskvrnit <koho>

Poskvrnit znamená zneuctit reputaci, zničit čest nebo morálku a způsobit skandalizaci.

ušpinit se

Ušpinit se znamená zašpinit se, znečistit se nebo se zašpinit nečistotami.

přemalovat (nápis)

Změnit barvu nebo vzor nápisu nebo jiného textu pomocí nového malířského nátěru.

smazat <co>

Smazat je odstranit něco trvale.

smazat

Smazat je výraz pro trvalé odstranění dat ze souboru nebo zařízení.

znečistit se (barvou)

Znečistit se znamená obarvit se, například naředěnou barvou, nebo se něčím znečistit.

nápis

Nápis je jednoduchý text umístěný na nějakém fyzickém místě, např. budově, obrazu nebo plakátu. Dává informace o tom, co se v tomto místě děje nebo o čem je.

zmazat se

Zmazat se znamená smazat či odstranit něco, co bylo vytvořeno, např. dokument, soubor, e-mailovou zprávu nebo data.

zašpinit <co>

Zašpinit = znečistit, pošpinit, znehodnotit.

ukoptit se

Ukoptit se znamená vyrovnat se s určitou situací, obvykle nepříjemnou, nebo se zbavit negativních emocí.