Facebook

Zapadnout (šroub) - synonyma

Celkem nalezeno 5 synonym ke slovu zapadnout (šroub).

Význam: Upevnit šroub tím, že se otočí, až se zastaví a zaklapne.

usednout

Usednout je synonymem pro usadit se, sednout si do pohodlí.

posadit se

Usadit se; sednout si na místo, které je pro danou situaci vhodné.

dotknout se (země)

Dotknout se (země) znamená fyzicky se dotýkat povrchu země.

ujmout se vlády

Ujmout se vlády znamená převzít odpovědnost za vládnutí, a to buď pro vlastní osobu, nebo jako zástupce jiné osoby či skupiny.

dolehnout (závěr)

Dolehnout znamená dopadnout, stihnout, či dosáhnout závěru, konečného výsledku.

Podobná synonyma

dotknout se <čeho>

Dotknout se čeho znamená fyzicky či symbolicky se toho zmocnit, využít, zažít nebo prožít.

země

Země je nejnižší z nebeských těles, většinou pevná skála, na které žijí lidé a rostliny.

zašlapat (do země)

Zašlapat: silně stisknout do země, aby se zničilo nebo zničilo.

ujmout se

Převzít zodpovědnost; ujmout se odpovědnosti za něco nebo někoho.

odpoutávat se (od země)

Odpoutávat se znamená odloučit se od země a pohybovat se jedním směrem.

dolehnout (dveře)

Dolehnout znamená zavřít dveře tak, aby se dovnitř nedostal vzduch ani voda.

odpoutání se (od země)

Odpoutání se je odchod člověka z místa jeho dosavadního života, aby našel novou perspektivu a štěstí.

dolehnout

Dolehnout znamená dosáhnout, něco obklopit, pokrýt nebo projevit se silně.

závěr

Závěr je závěrečná část nebo shrnutí něčeho. Závěr může být vyjádřen slovy, činy nebo projevem.

zmocnit se (vlády)

Zmocnit se vlády znamená oficiálně převzít kontrolu nad vládními funkcemi a procesy.

usednout (v křesle)

Usadit se (v křesle) a uvolnit se.

ujmout

Ujmout znamená zabrat, ovládnout, uchopit nebo chytit něco nebo někoho.

posadit

Usadit někoho nebo něco na jednom místě, často na židli nebo křesle.

dolehnout (uzávěr)

Dolehnout znamená ukončit něco, čímž vznikne jasný výsledek nebo situace.

dotknout se (bolestně)

Zasáhnout, prožít bolestný zážitek.

ujmout se (zvyk)

Ujmout se znamená brát na sebe odpovědnost za něco nebo někoho.

sbírat <co> (ze země)

Sbírat znamená shromažďovat, shánět nebo získávat (např. předměty, informace, zkušenosti) z určitého místa.

dotknout se

Dotknout se znamená fyzicky se dotýkat nebo se s něčím či s někým setkat. Může to znamenat čelit výzvě či překonat strach.

předseda vlády

Předseda vlády je vůdce vlády a vykonává vůdcovské funkce. Je vybrán parlamentem a je zodpovědný za politické rozhodnutí vlády.

sebrat (ze země)

Odebrat, sebrat z místa, odnést; obecně vzato, vzít si něco z místa, kde se to nachází.