Facebook

Významně - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu významně.

Význam: Významně znamená významný, důležitý, zavedený nebo významný status.

podstatně

Podstatné je něco, co je hlavní, zásadní, důležité, rozhodující či klíčové.

věrně

Věrnost je stav nebo vlastnost být oddaný, věrný a zodpovědný vůči někomu nebo něčemu.

výstižně

Výstižné slovo je charakterizováno jako stručné, jasné a silné vyjádření myšlenek nebo pocity.

pravdivě

Pravdivý - odpovídající skutečnosti, autentický, přesný, věrný.

Podobná synonyma

podstatné jméno

Podstatné jméno je slovo, které označuje osoby, místa, zvířata, věci nebo abstraktní pojmy.

pravdivé tvrzení

Pravdivé tvrzení je prohlášení, které je správné a pravdivé.