Facebook

Významně - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu významně.

Význam: Významně znamená významný, důležitý, zavedený nebo významný status.

podstatně

Podstatné je něco, co je hlavní, zásadní, důležité, rozhodující či klíčové.

věrně

Věrnost je stav nebo vlastnost být oddaný, věrný a zodpovědný vůči někomu nebo něčemu.

výstižně

Výstižné slovo je charakterizováno jako stručné, jasné a silné vyjádření myšlenek nebo pocity.

pravdivě

Pravdivý - odpovídající skutečnosti, autentický, přesný, věrný.

Podobná synonyma

podstatné jméno

Podstatné jméno je slovo, které označuje osoby, věci nebo pojmy.

pravdivé tvrzení

Pravdivé tvrzení je prohlášení, které je pravdivé a které je podpořeno důkazy nebo fakty.