Facebook

Vyzbrojit se - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu vyzbrojit se.

Význam: Připravit se na boj nebo na nějakou akci, obléknout se do vhodného oblečení, zařídit si potřebné nástroje a zbraně.

ozbrojit se

Ozbrojit se znamená se obléci nebo nosit zbraně, aby člověk byl schopen se bránit nebo útočit.

vzít si zbraně

Vzít si zbraně znamená získat zbraně pro ochranu, obranu nebo útok.

obrnit se (trpělivostí)

Obrnit se trpělivostí znamená vyvinout silnou vůli, aby se dokázalo odolat pokušení nebo stresu.

Podobná synonyma

vzít <koho> (do vazby)

Převzít do vazby, zajmout, chytit.

vzít zavděk <čím>

Vzít zavděk: přijmout něco, co není dostatečné, ale dost na to, aby se s ním dokázalo nějakým způsobem žít.

vzít (ze země)

Vzít = odnést, ukrást, převzít nebo vybrat něco z místa, kde je uloženo.

vzít na sebe

Vzít na sebe znamená převzít odpovědnost, obětovat se a udělat něco, co je nezbytné nebo přínosné pro ostatní.

vzít <komu> (papíry)

Vzít (papíry) znamená převzít do vlastnictví papíry, které byly původně vlastněné jinou osobou.

vzít za své

Zrušit, vzdát se; přijmout, že není možné věc uskutečnit, či naplnit ji.

vzít

Vzít - převzít do vlastnictví, fyzického nebo právního, nebo provést činnost nebo část činnosti.

vzít (do práce)

Vzít znamená získat nebo přijmout do práce, pověřit někoho nebo něco, zavázat se k něčemu nebo převzít odpovědnost.

vzít (vodu)

Vzít (vodu) znamená odebírat, něco získat nebo si přivlastnit.

vzít <co komu>

Vzít: převzít něco od někoho, brát si na vlastní užití.

vzít (za ruku)

Vzít (za ruku) znamená chytit něčí ruku a držet ji, často se to dělá jako znak lásky, něžnosti nebo podpory.

vzít na vojnu

Vzít na vojnu znamená dobrovolně či nedobrovolně sloužit v armádě a plnit povinnosti vojáka.

vzít za základ

Brát za základ znamená použít něco jako základ pro budoucí úspěch či akci.

vzít útokem

Zaútočit na něco, čímž se snaží dosáhnout cíle během krátké doby.

vzít na vědomí

Přijmout a respektovat informaci, představu nebo názor jako relevantní.

ozbrojit

Ozbrojit znamená nastolit fyzickou sílu, obvykle vojenskou, aby se dosáhlo nějakého cíle.

obrnit

Obrnit znamená ochránit se před nebezpečím, případně obklopit se neprůstřelnou ochranou.

vzít <komu> (pas)

Vzít někomu pas znamená odebrat mu dočasně právo cestovat do jiných zemí.

vzít <z čeho>

"Vzít" znamená získat nebo uchopit danou věc.

vzít (na školu)

Vzít na školu znamená dopravit se tam a přinést si vše potřebné pro studium.

vzít (navíc)

Vzít znamená získat nebo obdržet něco jiného nebo se pokusit získat něco navíc.

dodat zbraně <komu>

Předat určitému subjektu zbraně a další vybavení.

vzít <koho> do práce

Vzít někoho do práce znamená zaměstnat ho na trvalý či dočasný úvazek a přizpůsobit mu pracovní podmínky.

vzít <co> na vědomí

Uvědomit si, přijmout a respektovat.

ozbrojit <koho>

Ozbrojit (koho) znamená dodat mu zbraně a výzbroj, aby byl schopen chránit sebe nebo jiné.