Facebook

Vyzbrojit se - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu vyzbrojit se.

Význam: Připravit se na boj nebo na nějakou akci, obléknout se do vhodného oblečení, zařídit si potřebné nástroje a zbraně.

ozbrojit se

Ozbrojit se znamená se obléci nebo nosit zbraně, aby člověk byl schopen se bránit nebo útočit.

vzít si zbraně

Vzít si zbraně znamená získat zbraně pro ochranu, obranu nebo útok.

obrnit se (trpělivostí)

Obrnit se trpělivostí znamená vyvinout silnou vůli, aby se dokázalo odolat pokušení nebo stresu.

Podobná synonyma

vzít na sebe

Vzít na sebe znamená převzít odpovědnost za něco a přijmout následky svých činů.

vzít zřetel <na co>

Vzít zřetel na znamená zohlednit, vzít v úvahu při rozhodování nebo jednání.

vzít na vědomí

Přijmout a respektovat informaci, představu nebo názor jako relevantní.

vzít <co komu>

Vzít: převzít něco od někoho, brát si na vlastní užití.

vzít za své

Zrušit, vzdát se; přijmout, že není možné věc uskutečnit, či naplnit ji.

vzít na sebe <co>

Vzít na sebe znamená převzít odpovědnost za cokoli, co se po vás požaduje.

vydat (zbraně)

Vydat znamená oficiálně a oficiálně předat zbraně.

vzít

Vzít znamená získat, převzít, přenést, odnést nebo odejmout.

ozbrojit <koho>

Ozbrojit (koho) znamená dodat mu zbraně a výzbroj, aby byl schopen chránit sebe nebo jiné.

vzít zavděk <čím>

Vzít zavděk: přijmout něco, co není dostatečné, ale dost na to, aby se s ním dokázalo nějakým způsobem žít.

vzít <co>

Vzít: převzít, získat nebo uchvátit něco.

vzít zpět (tvrzení)

Vzít zpět znamená opustit či zrušit tvrzení, učiněné dříve.

vzít <komu> (pas)

Vzít někomu pas znamená odebrat mu dočasně právo cestovat do jiných zemí.

obrnit

Obrnit: použít obranné nástroje, jako je střežení, stavění bariér nebo stavba opevnění, aby se ochránila osoba nebo skupina.

vzít útokem

Zaútočit na něco, čímž se snaží dosáhnout cíle během krátké doby.

vzít s sebou (na památku)

Vzít si ze situace či místa předmět či vzpomínku jako památku.

vzít <co> na vědomí

Uvědomit si, přijmout a respektovat.

ozbrojit

Ozbrojit znamená nastolit vojenskou sílu, aby byly zajištěny bezpečnost a obrana.

vzít (postupně)

Vzít znamená získat, uchopit, převzít nebo sebrat.

vzít (na školu)

Vzít na školu znamená dopravit se tam a přinést si vše potřebné pro studium.

vzít (násilně)

Vzít (násilně): ukrást/zmocnit se něčeho/někoho mocí, sílou nebo násilím.

vzít za vlastní

Převzít odpovědnost za něco a být zodpovědný za výsledek.