Facebook

Ozbrojit se - synonyma

Celkem nalezeno 2 synonyma ke slovu ozbrojit se.

Význam: Ozbrojit se znamená se obléci nebo nosit zbraně, aby člověk byl schopen se bránit nebo útočit.

vzít si zbraně

Vzít si zbraně znamená získat zbraně pro ochranu, obranu nebo útok.

obrnit se (trpělivostí)

Obrnit se trpělivostí znamená vyvinout silnou vůli, aby se dokázalo odolat pokušení nebo stresu.

Podobná synonyma

vzít se <za koho>

"Vzít se za koho" znamená spojit se s někým, slíbit věrnost a stát se partnerem.

vzít zřetel <na co>

Vzít zřetel na znamená zohlednit, vzít v úvahu při rozhodování nebo jednání.

vzít (vodu)

Vzít (vodu) znamená odebírat, něco získat nebo si přivlastnit.

vydat (zbraně)

Vydat znamená oficiálně a oficiálně předat zbraně.

vzít se <za co>

Vzít se za co: zahájit něco, udělat rozhodnutí nebo akci, převzít odpovědnost.

vzít

Vzít znamená uchopit, odnést nebo si brát něco nebo někoho.

vzít na sebe

Vzít na sebe znamená převzít odpovědnost za něco a přijmout následky svých činů.

vzít <z čeho>

"Vzít" znamená získat nebo uchopit danou věc.

vzít <koho> (do vazby)

Převzít do vazby, zajmout, chytit.

vzít do vazby

Vzít do vazby znamená uvěznit osobu na základě zákonného předpisu a zabránit jí v pohybu.

vzít za základ

Brát za základ znamená použít něco jako základ pro budoucí úspěch či akci.

vzít <koho> do práce

Vzít někoho do práce znamená zaměstnat ho na trvalý či dočasný úvazek a přizpůsobit mu pracovní podmínky.

vzít (postupně)

Vzít znamená získat, uchopit, převzít nebo sebrat.

vzít zespodu

Vzít zespodu znamená dosáhnout čeho, aniž by to někdo tušil. Získat potřebné informace nebo výsledky bez toho, aniž by se to dalo očekávat.

vzít v úvahu

Přihlížet k něčemu a zvážit ho při konečném rozhodování.

vzít lék

Užívat lék jak předepsaný lékařem, aby se zmírnily nebo léčily zdravotní problémy.

dodat zbraně <komu>

Předat určitému subjektu zbraně a další vybavení.

vzít (k sobě)

Vzít znamená převzít, získat nebo přenést něco k sobě.

vzít do auta

Převést něco ze svého domova do auta, aby to bylo k dispozici během cesty.

vzít <co komu>

Vzít: převzít něco od někoho, brát si na vlastní užití.

vzít do zajetí

Vzít do zajetí znamená držet něco nebo někoho jako rukojmí, aby se získaly jisté výhody nebo požadavky.

vzít úplatek

Vzít úplatek je forma korupce, kdy se někoho snažíme donutit k nezákonnému jednání předáním peněz nebo jiného majetku.

vzít zbraň <komu>

Převzít kontrolu nad zbraní a předat ji někomu jinému.

vzít s sebou (na památku)

Vzít si ze situace či místa předmět či vzpomínku jako památku.

vzít (navíc)

Vzít znamená získat nebo obdržet něco jiného nebo se pokusit získat něco navíc.

vzít (na školu)

Vzít na školu znamená dopravit se tam a přinést si vše potřebné pro studium.