Facebook

Ozbrojit se - synonyma

Celkem nalezeno 2 synonyma ke slovu ozbrojit se.

Význam: Ozbrojit se znamená se obléci nebo nosit zbraně, aby člověk byl schopen se bránit nebo útočit.

vzít si zbraně

Vzít si zbraně znamená získat zbraně pro ochranu, obranu nebo útok.

obrnit se (trpělivostí)

Obrnit se trpělivostí znamená vyvinout silnou vůli, aby se dokázalo odolat pokušení nebo stresu.

Podobná synonyma

vzít lék

Užívat lék jak předepsaný lékařem, aby se zmírnily nebo léčily zdravotní problémy.

vzít (postupně)

Vzít znamená získat, uchopit, převzít nebo sebrat.

vzít <komu> (papíry)

Vzít (papíry) znamená převzít do vlastnictví papíry, které byly původně vlastněné jinou osobou.

vzít

Vzít znamená získat, zachytit nebo odnést něco; může to být něco fyzického nebo něco abstraktního, například úkol nebo odpovědnost.

vzít na vojnu

Vzít na vojnu znamená dobrovolně či nedobrovolně sloužit v armádě a plnit povinnosti vojáka.

vzít zřetel <na co>

Vzít zřetel na znamená zohlednit, vzít v úvahu při rozhodování nebo jednání.

vzít <koho> (za ruku)

Vzít za ruku znamená uchopit ruku druhého člověka jako symbol lásky, náklonnosti a podpory.

vzít úplatek

Vzít úplatek je forma korupce, kdy se někoho snažíme donutit k nezákonnému jednání předáním peněz nebo jiného majetku.

vzít zespodu

Vzít zespodu znamená dosáhnout čeho, aniž by to někdo tušil. Získat potřebné informace nebo výsledky bez toho, aniž by se to dalo očekávat.

vzít s sebou (na památku)

Vzít si ze situace či místa předmět či vzpomínku jako památku.

vzít (za ruku)

Vzít (za ruku) znamená chytit něčí ruku a držet ji, často se to dělá jako znak lásky, něžnosti nebo podpory.

dodat zbraně <komu>

Předat určitému subjektu zbraně a další vybavení.

vzít na vědomí

Přijmout a respektovat informaci, představu nebo názor jako relevantní.

vzít (navíc)

Vzít znamená získat nebo obdržet něco jiného nebo se pokusit získat něco navíc.

vzít <co komu>

Vzít: převzít do svého vlastnictví, uchopit, odebrat, převzít do své kontroly.

vzít zavděk <čím>

Vzít zavděk: přijmout něco, co není dostatečné, ale dost na to, aby se s ním dokázalo nějakým způsobem žít.

obrnit

Obrnit se znamená pokrýt se nebo ochránit před něčím, obvykle pomocí obranného předmětu.

vzít <co>

Vzít: použít, získat nebo uchopit; převzít odpovědnost, vzít si na sebe.

vzít se <za co>

Vzít se za co: zahájit něco, udělat rozhodnutí nebo akci, převzít odpovědnost.

vzít za základ

Brát za základ znamená použít něco jako základ pro budoucí úspěch či akci.

vzít na sebe <co>

Vzít na sebe znamená převzít odpovědnost za cokoli, co se po vás požaduje.

vzít <komu> (pas)

Vzít někomu pas znamená odebrat mu dočasně právo cestovat do jiných zemí.

vzít se <za koho>

"Vzít se za koho" znamená spojit se s někým, slíbit věrnost a stát se partnerem.