Facebook

Obrnit se (trpělivostí) - synonyma

Celkem nalezeno 2 synonyma ke slovu obrnit se (trpělivostí).

Význam: Obrnit se trpělivostí znamená vyvinout silnou vůli, aby se dokázalo odolat pokušení nebo stresu.

ozbrojit se

Ozbrojit se znamená se obléci nebo nosit zbraně, aby člověk byl schopen se bránit nebo útočit.

vzít si zbraně

Vzít si zbraně znamená získat zbraně pro ochranu, obranu nebo útok.

Podobná synonyma

vzít na sebe <co>

Vzít na sebe znamená převzít odpovědnost za cokoli, co se po vás požaduje.

ozbrojit <koho>

Ozbrojit (koho) znamená dodat mu zbraně a výzbroj, aby byl schopen chránit sebe nebo jiné.

vzít

Vzít znamená fyzicky převzít, přenést nebo odnést něco od jednoho místa k druhému.

vzít do vazby

Vzít do vazby znamená uvěznit osobu na základě zákonného předpisu a zabránit jí v pohybu.

vzít (na školu)

Vzít na školu znamená dopravit se tam a přinést si vše potřebné pro studium.

vzít zřetel <na co>

Vzít zřetel na znamená zohlednit, vzít v úvahu při rozhodování nebo jednání.

vzít na sebe

Vzít na sebe znamená převzít odpovědnost za něco a přijmout následky svých činů.

vydat (zbraně)

Vydat znamená oficiálně a oficiálně předat zbraně.

vzít se

Vzít se znamená uzavřít sňatek nebo jiný druh oběti. Je to taky fráze, kterou se označuje kompromis nebo dohoda.

vzít <komu> (pas)

Vzít někomu pas znamená odebrat mu dočasně právo cestovat do jiných zemí.

vzít (k sobě)

Vzít znamená převzít, získat nebo přenést něco k sobě.

vzít <co>

Vzít: použít, získat nebo uchopit; převzít odpovědnost, vzít si na sebe.

vzít se <za koho>

"Vzít se za koho" znamená spojit se s někým, slíbit věrnost a stát se partnerem.

vzít zpět (tvrzení)

Vzít zpět znamená opustit či zrušit tvrzení, učiněné dříve.

ozbrojit

Ozbrojit znamená nastolit vojenskou sílu, aby byly zajištěny bezpečnost a obrana.

vzít (vodu)

Vzít (vodu) znamená odebírat, něco získat nebo si přivlastnit.

vzít <koho> (do vazby)

Převzít do vazby, zajmout, chytit.

vzít (za ruku)

Vzít (za ruku) znamená chytit něčí ruku a držet ji, často se to dělá jako znak lásky, něžnosti nebo podpory.

vzít (do práce)

Vzít znamená získat nebo přijmout do práce, pověřit někoho nebo něco, zavázat se k něčemu nebo převzít odpovědnost.

vzít za své

Zrušit, vzdát se; přijmout, že není možné věc uskutečnit, či naplnit ji.

vzít úplatek

Vzít úplatek je forma korupce, kdy se někoho snažíme donutit k nezákonnému jednání předáním peněz nebo jiného majetku.

vzít (postupně)

Vzít znamená získat, uchopit, převzít nebo sebrat.