Facebook

Obrnit se (trpělivostí) - synonyma

Celkem nalezeno 2 synonyma ke slovu obrnit se (trpělivostí).

Význam: Obrnit se trpělivostí znamená vyvinout silnou vůli, aby se dokázalo odolat pokušení nebo stresu.

ozbrojit se

Ozbrojit se znamená se obléci nebo nosit zbraně, aby člověk byl schopen se bránit nebo útočit.

vzít si zbraně

Vzít si zbraně znamená získat zbraně pro ochranu, obranu nebo útok.

Podobná synonyma

vzít s sebou (na památku)

Vzít si ze situace či místa předmět či vzpomínku jako památku.

vzít <komu> (papíry)

Vzít (papíry) znamená převzít do vlastnictví papíry, které byly původně vlastněné jinou osobou.

vzít na vojnu

Vzít na vojnu znamená dobrovolně či nedobrovolně sloužit v armádě a plnit povinnosti vojáka.

vzít na sebe

Vzít na sebe znamená převzít odpovědnost, obětovat se a udělat něco, co je nezbytné nebo přínosné pro ostatní.

vzít

Vzít znamená získat, zachytit nebo odnést něco; může to být něco fyzického nebo něco abstraktního, například úkol nebo odpovědnost.

vzít <koho> (do vazby)

Převzít do vazby, zajmout, chytit.

vzít (na školu)

Vzít na školu znamená dopravit se tam a přinést si vše potřebné pro studium.

vzít (postupně)

Vzít znamená získat, uchopit, převzít nebo sebrat.

vzít zespodu

Vzít zespodu znamená dosáhnout čeho, aniž by to někdo tušil. Získat potřebné informace nebo výsledky bez toho, aniž by se to dalo očekávat.

ozbrojit <koho>

Ozbrojit znamená nosit nebo používat zbraně jako způsob obrany, nebo nabídnout někomu zbraně pro obranu.

vzít (k sobě)

Vzít znamená převzít, získat nebo přenést něco k sobě.

vzít zpět (tvrzení)

Vzít zpět znamená opustit či zrušit tvrzení, učiněné dříve.

vzít za své

Zrušit, vzdát se; přijmout, že není možné věc uskutečnit, či naplnit ji.

vzít zavděk <čím>

Vzít zavděk: přijmout něco, co není dostatečné, ale dost na to, aby se s ním dokázalo nějakým způsobem žít.

vzít se <za co>

Vzít se za co: zahájit něco, udělat rozhodnutí nebo akci, převzít odpovědnost.

dodat zbraně <komu>

Předat určitému subjektu zbraně a další vybavení.

vzít na vědomí

Přijmout a respektovat informaci, představu nebo názor jako relevantní.

vzít lék

Užívat lék jak předepsaný lékařem, aby se zmírnily nebo léčily zdravotní problémy.

ozbrojit

Ozbrojit znamená nastolit fyzickou sílu, obvykle vojenskou, aby se dosáhlo nějakého cíle.

vzít <co>

Vzít: použít, získat nebo uchopit; převzít odpovědnost, vzít si na sebe.

vzít na sebe <co>

Vzít na sebe znamená převzít odpovědnost za cokoli, co se po vás požaduje.

vzít (za ruku)

Vzít (za ruku) znamená chytit něčí ruku a držet ji, často se to dělá jako znak lásky, něžnosti nebo podpory.

vzít <koho> do práce

Vzít někoho do práce znamená zaměstnat ho na trvalý či dočasný úvazek a přizpůsobit mu pracovní podmínky.

vzít útokem

Zaútočit na něco, čímž se snaží dosáhnout cíle během krátké doby.