Facebook

Vypsat - synonyma

Celkem nalezeno 9 synonym ke slovu vypsat.

Význam: Vypsat znamená uvést na papír nebo jiný druh záznamu.

popsat <co>

Popsat význam: vyjádřit význam slova v jednoduchých slovech.

vylíčit

Popisovat něco slovy, vyjadřovat pomocí obrazů, příběhů nebo detailů.

zaznamenat <co>

Zaznamenat: uložit informace, zachytit jejich podrobnosti.

pořídit výpis

Vyžádat si výpis z jakéhokoliv registru, např. obchodního rejstříku, seznamu firem apod.

vyhlásit (termín)

Ohlásit určitý termín, datum nebo čas; oznámit veřejně.

stanovit

Stanovit je určit něco přesně, vymezit nějakou úroveň nebo hranici, přijmout rozhodnutí nebo učinit závazek.

určit

Určit: stanovit správnou identitu nebo charakter čeho nebo koho.

spotřebovat (psaním)

Spotřebovat: využít, použít nebo spálit k dosažení výsledku.

odhlásit (odběr)

Zrušit odběr či službu; ukončit spojení s poskytovatelem.

Podobná synonyma

určit si

Určit si znamená vybrat si, stanovit si nebo zvolit si něco jako cíl nebo řešení.

pořídit (dobře)

Koupit, nakoupit, získat, zakoupit nebo vyřídit si něco.

pořídit

Koupit, získat, zařídit, zrealizovat.

spotřebovat (škrtáním)

Vyčerpat; využít; spotřebovat.

určit <koho>

Určit: rozhodnout, vybrat; odlišit od ostatních nebo stanovit meze.

spotřebovat (dýcháním)

Spotřebovat znamená použít, vyčerpat nebo zničit zdroj tepla, energie nebo surovin dýcháním.

spotřebovat <co>

Spotřebovat: využít, zúžit, změnit na energii nebo změnit na odpad.

přeložit (termín)

Přeložit: převést slovo, větu nebo text z jednoho jazyka do druhého.

spotřebovat (zásoby)

Spotřebovat se vztahuje k použití nebo vyčerpání něčeho, jako jsou zásoby.

spotřebovat

Spotřebovat znamená použít či využít něco až do úplného vyčerpání.

odsunutý (termín)

Odsunutý (termín) znamená přesunutí lidí, které vláda považuje za nepřátele, z jednoho státu do jiného.

určit (předem) <co>

Určit: Určit znamená stanovit nebo vymezit přesnou hodnotu, pořadí nebo rozsah.

spotřebovat se (benzin)

Spotřebovat se znamená vyčerpat palivo, např. benzin, do úplného vyprázdnění.

pořídit (za peníze)

Koupit, zaplatit za něco.

výpis

Výpis je seznam údajů, dat či informací, které jsou vypsány na jednom místě.

zaznamenat

Zaznamenat znamená uchovat informace, data nebo události, aby byly viditelné a dostupné ve zprávách a dokumentech.

určit (světové strany)

Určit znamená přesně stanovit, identifikovat nebo vymezit hranice nebo charakteristiky.

odkládat (termín)

Odkládat znamená odložit nebo odložit na pozdější dobu.

přesně určit

Přesně určit: uvést něco s jistotou, odpovídající skutečnosti; provést přesnou identifikaci.

popsat

Popsat: shrnout význam slova. Shrnutí: Shrnutí je proces zjednodušení informací na jejich nejdůležitější aspekty.

stanovit (předpisem)

Stanovit znamená určit, vyhlásit předpisem (zákonem, nařízením apod.) a povinně platit.

určit <co komu>

Určit : určit, co komu patří nebo co konkrétní osobě vyplývá z dané situace či okolností.

zaznamenat na (kazetu)

Zaznamenat znamená uložit informace na nosič (kazeta) pro následné znovu použití.

odhlásit se <z čeho>

Odhlásit se znamená ukončit členství nebo registraci v něčem.

vyhlásit <co>

Vyhlásit: oznámit, prohlásit veřejně; vyřknout, vyřídit.

stanovit <co>

Stanovit: stanovit, určit nebo vymezit míru, hranici nebo požadavek.

vyhlásit

Vyhlásit znamená oznámit veřejně, ohlásit, vyslovit, prohlásit nebo nařídit.