Facebook

Vynahradit - synonyma

Celkem nalezeno 7 synonym ke slovu vynahradit.

nahradit <co komu>

Vyměnit jednu věc nebo osobu za druhou; nahrazovat.

rekompenzovat

Plně nahradit škodu, kterou někdo utrpěl, poskytnout satisfakci nebo odškodné; tímto způsobem kompenzovat ztrátu.

nahradit <co>

Vyměnit za něco jiného.

odplatit <komu čím>

Vrátit stejnou platnost; provést stejnou činnost; protože někomu něco uděláno.

odvděčit se

Odvděčit se znamená splatit dluh nebo poděkovat za něco, co nám bylo poskytnuto.

odměnit se

Ocenit se, za odvedenou práci, obdržet nějakou formu osobní satisfakce a uznání.

odsloužit se

Odsloužit se znamená splnit svou povinnost či úkol, dokončit jej a odpovídajícím způsobem se rozloučit.

Podobná synonyma

dovolit <co komu>

Dovolit je umožnit někomu provést něco nebo něčemu se vyhnout.

nahradit

Vyměnit jednu věc za jinou, nahradit ji.

plést se <komu do čeho>

Plést se znamená vměšovat se do něčí práce, zasahovat nezvaně do čehokoliv, co nás nezajímá.

stát se <co komu>

Stát se = získat status, stát se čím/kým.

poroučet <komu>

Poroučet znamená dát povel, aby se něco udělalo.

zbývat <co komu>

Zbývat: zůstávat, přetrvávat, zůstat nedotčený, být k mání.

dát <co komu>

Dát znamená poskytnout něčemu nebo někomu danou věc, službu, nabídku či informaci.

hrozit <komu>

Hrozit znamená vyhrožovat nebo dávat najevo, že se něco stane, pokud se nesplní nějaké požadavky.

zošklivit se <co komu>

Ztratit sebevědomí, přestat se cítit dobře ve své kůži, prožívat negativní pocity.

předat vzkaz <komu>

Předat vzkaz : předat informaci, sdělení, zprávu, myšlenku nebo názor někomu jinému.

rozběhnout se <komu> (naproti)

Udělat rychlý krok a vyběhnout k někomu rychle a bez zbytečných otázek.

být na škodu <komu>

Být na škodu znamená ublížit někomu nebo něčemu, způsobit škodu nebo škodlivý dopad.

ubližovat <komu>

Ubližovat = Činit fyzické nebo psychické bolesti člověku nebo zvířeti.

poručit <komu>

Poručit znamená dát jim příkaz nebo rozkaz, aby něco udělali.

sdělovat <komu>

Předávat informace, zprávy, myšlenky nebo vyjádření druhé osobě.

vynadat <komu>

Vynadat je použít hrubé slovo nebo výhružku na adresu někoho, aby upozornil na jeho chybu nebo jeho chování.

věšet bulíky na nos <komu>

Vyjadřovat nespokojenost s něčím nebo s někým, nebo něčemu vyčítat.

urážet <komu> (hlavy)

Urážet : používat slova nebo činy, které jsou zaměřeny na osobu k úmyslnému způsobení újmy na jejím důstojnosti.

přizvukovat <komu>

Přizvukovat znamená podporovat, schvalovat či podtrhovat názor, myšlenku nebo jednání dané osoby.

vykouřit <ho komu>

Vykouřit znamená někomu něco dát kouřit nebo kouřit něco společně.

zprotivit <co komu>

Zprotivit se komu: oponovat, stavět se proti jeho názoru či činům.

být nevěrný <komu>

Být nevěrný znamená podvádět danou osobu a porušit věrnostní slib.

nařídit <co komu>

Přikázat (někomu), aby něco udělal; předat (někomu) rozkaz, aby něco provedl.

posmívat se <komu>

Smát se na úkor někoho jiného.

bouřit se <proti komu>

Vystupovat proti někomu s násilím, odporovat a protestovat proti němu.

dopomoci <komu>

Pomoci někomu s něčím, co je pro něj důležité nebo potřebné.

vyhrožovat <komu>

Vyhrožovat je používat nebo vyjadřovat hrozbu nebo nátlak na někoho.

půjčit <komu>

Půjčit znamená poskytnout mu nějaký věcný majetek nebo služby na dobu určitou, které se musí po uplynutí této doby vrátit.

vrátit <co komu>

Vrátit: dát zpět to, co bylo dříve patřilo, nebo co bylo dáno jiné osobě.