Facebook

Vyčistit se - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu vyčistit se.

Význam: Vyčistit se znamená očistit se od nežádoucího nebo únavného zatížení, odpočívat a obnovit energii.

stát se (čistým)

Stát se čistým znamená osvobodit se od všech negativních a škodlivých vlivů a získat čistou mysl a srdce.

očistit se

Očistit se znamená odstraňovat nečistoty, kontaminace, špínu nebo velké množství nežádoucího materiálu.

uklidnit se (situace)

Uklidnit se znamená uvolnit napětí, uklidnit emoce a soustředit se na pozitivní stránky situace.

Podobná synonyma

očistit (boty)

Očistit boty znamená odstranit nečistoty a případnou nečistotu ze spodní, vnější i vnitřní strany bot.

stát se

Stát se znamená dojít do určitého stádia, změnit se nebo dosáhnout něčeho.

očistit

Očištění - odstranění nečistot, nepořádku nebo znečištění; čištění, uklízení.

uklidnit <koho n. co>

Uklidnit se dává jako příkaz k zastavení emocionálního nebo fyzického směru. Je to o tom, aby člověk ucítil klid, mír a vyrovnanost. Může to být jak pro sebe, tak pro druhé, aby se zbavili stresu, vzt

uklidnit se

Uklidnit se znamená zmírnit stres a úzkosti, zklidnit dech a myšlenky a následně dosáhnout vnitřního klidu.

stát se chudším

Ztráta majetku nebo zdrojů, která vede k větší chudobě.

uklidnit <koho>

Uklidnit znamená zmírnit jeho strach, vyrovnat jeho emoce a zklidnit jeho myšlenky.

uklidnit

Uklidnit znamená snížit úroveň napětí, stresu, nesouhlasu nebo úzkosti.

stať

Stať je článek v novinách nebo časopise, který se zabývá konkrétním tématem, popisuje či hodnotí událost, myšlenku nebo informace.

situace

Situace je aktuální stav, v němž se nachází člověk nebo okolnosti.

stát se zřejmým

Stát se zřejmým znamená jasně pochopitelné, zjevné, jasně vyjádřené nebo poznatelné.

situace (mezinárodní)

Situace je globální stav, který je vytvářen současnou kombinací politických, ekonomických a sociálních faktorů na mezinárodní úrovni.

situace (nepříjemná)

Nepříjemná situace je stav, ve kterém se člověk ocitne v nežádoucí, stresující či obtížné situaci.

stát se členem <čeho>

Přijmout členství v něčem, co zahrnuje jistá práva a povinnosti.

očistit (terén)

Očistit terén znamená odstranit škodlivé nebo nežádoucí faktory z oblasti, aby se dosáhlo lepšího výsledku.

stát se zatvrzelým

Utrpět změnu v postoji nebo názoru a udržet si zatvrzelost, která vylučuje změnu.

stát se střízlivým

Získat kontrolu nad vlastním chováním, abstinovat od konzumace alkoholu a udržet si zdraví a soběstačnost.

stát na kotvách

Udržovat loď na místě za použití kotvových řetězů a kotev, aby se zabránilo pohybu.

stát^1

Stát je politická jednotka, která má vymezené hranice a nezávislost, vytváří vlastní vnitřní a zahraniční politiku a zastupuje občany.

stát

Organizovaná, politicky ustavená společnost, která má vládu a jurisdikci nad určitým územím a obyvatelstvem.