Facebook

Vůdčí - synonyma

Celkem nalezeno 1 synonymum ke slovu vůdčí.

Význam: Vůdčí člověk je osoba jednající jako vzor a příklad pro ostatní; schopná vést, motivovat a iniciovat akce.

vedoucí

Vedoucí je osoba, která vede a řídí činnosti a lidi k dosažení stanovených cílů.

Podobná synonyma

vedoucí (samozvaný)

Vedoucí samozvaný je někdo, kdo se cítí být nadřazený ostatním a jde ve svém přesvědčení až do extrému.

vedoucí místo

Vedoucí místo je pozice odpovědnosti za vedení týmu, řízení projektů a realizaci cílů.

vedoucí závodník

Vedoucí závodník je osoba, která vede závod, aby dosáhla nejlepšího výsledku.

vedoucí skupina

Vedoucí skupina je osoba, která vede a koordinuje práci skupiny, aby dosáhla konkrétních cílů.

vedoucí postavení

Vedoucí postavení je pozice vytvořená pro vedení, řízení a motivování ostatních.

vedoucí lékař

Vedoucí lékař je lékař, který má na starosti vedení lékařského týmu a provádí léčbu pacientů.

obchodní vedoucí

Obchodní vedoucí jsou manažeři, kteří zodpovídají za úspěch obchodního úseku. Ve své práci zajišťují strategické plánování, řízení prodeje, řízení personálu, marketing a obchodní vyjednávání. Mají za

vedoucí činitel

Vedoucí činitel je osoba nebo skupina osob, která je odpovědná za řízení a rozhodování v rámci organizace.

vedoucí motiv

Vedoucí motiv je myšlenka nebo idea, která vede a motivuje jednání člověka.

vedoucí fakulty

Vedoucí fakulty je odpovědný za vedení fakulty, vedení jejích členů, plánování akademických programů a rozvoj fakulty.

vedoucí (sportovního) družstva

Vedoucí družstva je osoba zodpovědná za vedení týmu, organizaci tréninků a zastupování týmu při zápasech.