Facebook

Vedoucí - synonyma

Celkem nalezeno 7 synonym ke slovu vedoucí.

Význam: Vedoucí je osoba, která vede a řídí činnosti a lidi k dosažení stanovených cílů.

vůdčí

Vůdčí: schopnost vést lidi, ovládat situaci a přijímat správná rozhodnutí.

hlavní

Nejdůležitější, primární, hlavní; klíčový, významný, důležitý, základní.

šéf

Šéf je výraz pro vedení, vedoucího nebo šéfovou pozici ve firmě, která je odpovědná za rozhodování, vedení a řízení.

boss

Boss je autoritativní osoba, která vede lidi, organizace, projekty nebo podniky a má poslední slovo.

vzdělaný

Vzdělaný je člověk, který má širokou znalosti a dovednosti, které získal skrze vzdělávání.

zkušený

Zkušený je označení pro osobu, která má velké množství zkušeností a znalostí v dané oblasti.

vědomý

Vědomý: stav být si vědom toho, co se děje a pochopit, co se děje kolem sebe.

Podobná synonyma

hlavní herec

Hlavní herec je hlavní postava ve filmu, televizním seriálu nebo divadelní hře. Je to ten, kdo je středem dění a odehrává nejvíce scén.

hlavní myšlenka

Hlavní myšlenka je základní myšlenka nebo myšlenka, která je obsažena ve větě nebo v textu a která vyjadřuje jeho smysl.

hlavní město

Hlavní město je sídlo státní vlády, největší město dané země a centrum politické, hospodářské a kulturní činnosti.

hlavní (přednáška)

Hlavní: nejdůležitější, nejvyšší, vedoucí.

vůdčí postavení

Vůdčí postavení je pozice, kdy je někdo vnímán jako vůdce, který je schopen vést druhé, usměrňovat je a pomáhat jim dosahovat jejich cílů.

hlavní skupina

Hlavní skupina je největší skupina lidí ve skupinové dynamice, která se odlišuje od ostatních skupin menší velikosti.

hlavní osoba

Hlavní osoba je nejdůležitější postava ve vyprávění, která se projevuje častěji než ostatní a ovlivňuje děj.

hlavní myšlenky

Hlavní myšlenka je stěžejní myšlenka nebo pointa, která je obsažena v nějakém textu nebo příběhu.

hlavní (nepřítel)

Hlavní nepřítel je úhlavní protivník, který je největším překážkou pro dosažení cíle.

hlavní myšlenka (anekdoty)

Hlavní myšlenka anekdoty je vystihnout či vtipně naznačit pointu jedné situace.

hlavní chodba

Hlavní chodba je hlavní prostor nebo průchod v budově, který se obvykle používá k přístupu do jiných místností.