Facebook

Vedoucí - synonyma

Celkem nalezeno 7 synonym ke slovu vedoucí.

Význam: Vedoucí je osoba, která vede a řídí činnosti a lidi k dosažení stanovených cílů.

vůdčí

Vůdčí: schopnost vést lidi, ovládat situaci a přijímat správná rozhodnutí.

hlavní

Nejdůležitější, primární, hlavní; klíčový, významný, důležitý, základní.

šéf

Šéf je výraz pro vedení, vedoucího nebo šéfovou pozici ve firmě, která je odpovědná za rozhodování, vedení a řízení.

boss

Boss je autoritativní osoba, která vede lidi, organizace, projekty nebo podniky a má poslední slovo.

vzdělaný

Vzdělaný je člověk, který má širokou znalosti a dovednosti, které získal skrze vzdělávání.

zkušený

Zkušený je označení pro osobu, která má velké množství zkušeností a znalostí v dané oblasti.

vědomý

Vědomý: stav být si vědom toho, co se děje a pochopit, co se děje kolem sebe.

Podobná synonyma

hlavní (přednáška)

Hlavní: nejdůležitější, nejvyšší, vedoucí.

hlavní město

Hlavní město je sídlo státní vlády, největší město dané země a centrum politické, hospodářské a kulturní činnosti.

hlavní myšlenka (anekdoty)

Hlavní myšlenka anekdoty je vystihnout či vtipně naznačit pointu jedné situace.

hlavní myšlenky

Hlavní myšlenka je stěžejní myšlenka nebo pointa, která je obsažena v nějakém textu nebo příběhu.

hlavní myšlenka

Hlavní myšlenka je základní myšlenka nebo myšlenka, která je obsažena ve větě nebo v textu a která vyjadřuje jeho smysl.

vůdčí postavení

Vůdčí postavení je pozice, kdy je někdo vnímán jako vůdce, který je schopen vést druhé, usměrňovat je a pomáhat jim dosahovat jejich cílů.

hlavní osoba

Hlavní osoba je nejdůležitější postava ve vyprávění, která se projevuje častěji než ostatní a ovlivňuje děj.

hlavní herec

Hlavní herec je hlavní postava ve filmu, televizním seriálu nebo divadelní hře. Je to ten, kdo je středem dění a odehrává nejvíce scén.

hlavní (nepřítel)

Hlavní nepřítel je úhlavní protivník, který je největším překážkou pro dosažení cíle.

hlavní chodba

Hlavní chodba je hlavní prostor nebo průchod v budově, který se obvykle používá k přístupu do jiných místností.

hlavní skupina

Hlavní skupina je největší skupina lidí ve skupinové dynamice, která se odlišuje od ostatních skupin menší velikosti.