Facebook

Průzračný (voda) - synonyma

Celkem nalezeno 28 synonym ke slovu průzračný (voda).

Význam: Křišťálově čistá voda, která je naprosto průzračná a čirá.

světlý

Světlý znamená být jasný, osvětlený nebo zářivý. Může se také odkazovat na to, co je dobré, čestné nebo vznešené.

zářivý (barva)

Světlá, jasná, intenzivní a barevná barva, která se leskne jako diamant.

zářící

Zářící se odkazuje na něco, co je jasné, svítící, viditelné a obdivuhodné.

tmavý

Tmavý je odstín nebo barva, která je velmi blízko černé barvě nebo může být tmavě hnědá nebo čokoládová.

temný

Temný je synonymum pro tmavý, nejasný, neprozkoumaný, zahalený, skrytý, záhadný, neznámý a potemnělý.

čirý

Čirý: čistý, bez nečistot, jasný, průzračný; zcela zřejmý, jasný.

nezakalený

Nezakalený: čistý, nezkreslený, nepozměněný; bez škvír, neprůhledný.

neprůhledný

Neprůhledný = nedochází k prozáření, nelze vidět skrz, neskutečný, zatemněný.

zvučný (hlas)

Zvučný hlas je síla, která je silná, jasná a čistá a má hluboký, příjemný a přesvědčivý zvuk.

nezastřený

Nezastřený významně znamená otevřený, jasný a přímý, bez jakéhokoli skrytého významu nebo smyslu.

bystrý

Bystrý je schopný rychlého myšlení, pozorný a inteligentní.

nezkalený (rozum)

Čistý, nedotčený, neovlivněný; neposkvrněný, osvobozený od zkreslení.

tupý

Tupý znamená bezcitný, necitlivý, hloupý nebo bezostří.

pochopitelný (výklad)

Pochopitelný je to, co je jednoduché, snadno pochopitelné a zřejmé.

srozumitelný

Jasný, pochopitelný, snadno srozumitelný.

zřetelný

Zřetelný znamená jasný, zřejmý, srozumitelný a patrný.

zřejmý

Zřejmý: jasný, patrný, zřídka pochybný, snadno pochopitelný.

přesný

Přesný znamená přísný, pečlivý a bezchybný; schopnost nebo tendenci dělat věci přesně tak, jak jsou požadovány.

radostný (mysl)

Radostný se vztahuje k cítění nadšení, štěstí, veselosti a euforie.

veselý

Veselý znamená šťastný, radostný, veselý, optimistický, usmívající se.

vlídný

Vlídný znamená milý, přívětivý, laskavý, přátelský a srdečný.

přívětivý

Přívětivý = přátelský, laskavý, srdečný, nápomocný, vstřícný.

slunečný (den)

Slunečný den je den, kdy je slunečno a je teplo, což je ideální pro aktivní venkovní aktivity.

bezmračný

Bezmračný = bez oblačnosti, jasný a slunečný.

nesporný

Nesporný znamená jednoznačný, nezpochybnitelný, zcela jasný a nezvratný.

vyložený

Vyložení je proces interpretování nebo vysvětlování čeho či čeho.

nepochybný

Nepochybný: bez pochyb, jistý, nezpochybnitelný, nesporný.

přesvědčivý

Přesvědčivý: schopný uvést lidi v přesvědčení nebo uvést je k akci přesvědčivým způsobem.

Podobná synonyma

přicházet na mysl

Přicházet na mysl znamená přemýšlet o čemkoliv, k čemuž dochází spontánně nebo na základě výzvy.

radostný

Radostný: Vyjadřuje velkou veselost, štěstí a nadšení; obvykle spojené s velkou radostí.

výklad

Výklad je analytický proces, při kterém se vykládají texty či jiné informace, aby byly pochopeny a interpretovány.

barva

Barva je vlastnost věcí, která je vnímána zrakem. Může se lišit v odstínech, v intenzitě a v barevných tónech.

zářivý

Zářivý: lesklý, jasný; oslnivý; intenzivní; živý; jasný; výrazný; odrazivý.

rozum

Rozum je schopnost logického myšlení, uvažování, rozumění a poznávání. Představuje schopnost analyzovat a vyvozovat závěry.

zvučný

Zvučný je synonymem pro zvukově příjemný, hlasitý a výrazný.

mysl

Mysl je proces, kterým se člověk učí, pamatuje a rozhoduje. Je to schopnost vytvářet a představovat si obrazy, myšlenky a myšlenkové procesy.

zesilovat (hlas)

Zesilovat znamená zvýšit úroveň nebo intenzitu hlasu.

nevzrušený (hlas)

Nevzrušený je klidný, uvolněný, bez známek vzrušení. Je to tichý, normální hlas.

pochopitelný

Pochopitelný: snadno pochopitelný, jasný, zřejmý; jasně vysvětlený, logický, srozumitelný.

rázný (hlas)

Rázný hlas je pevný, silný a autoritativní, s významnou intenzitou a jasnou artikulací.

vysvětlení (textu) výklad

Vysvětlení je vykládání pozadí, významu nebo účelu čehokoli.

zvyšovat (hlas)

Zvyšovat znamená zvýšit intenzitu, sílu nebo hlasitost čeho.

přesný (znění)

Přesný znamená správný, jasný a bezchybný, důkladně a přesně provedený.

popis (přesný)

Popis je vyprávění nebo analytické vyjádření čehokoli, od vzhledu osoby až po vlastnosti produktu.