Facebook

Vtahovat (vzduch) - synonyma

Celkem nalezeno 11 synonym ke slovu vtahovat (vzduch).

Význam: Vtahování vzduchu je proces, při kterém se vzduch ždíří do motoru, kde se spaluje a pohání vozidlo.

vsávat (mléko)

Vsávat znamená odsávat tekutinu (např. mléko) pomocí sání.

nasávat

Nasávat znamená přijímat nebo stahovat něco (např. informace, vzduch, energii) do sebe.

cucat

Cucat znamená houfně sbírat něco (často drobné věci nebo nástroje) z oblasti, ve které se pracuje.

srkat <co>

Srkat je slangové slovo pro to, když konzumujete něco rychle a zběsile.

usrkovat

Usrkovat znamená vytvářet, tvořit nebo vyrábět něco z různých částí.

vstřebávat <co>

Vstřebávat znamená absorbovat, pochopit a zapamatovat si informace nebo myšlenky.

absorbovat

Absorbovat znamená pohlcovat, vstřebávat nebo pojímat informace, energii nebo tekutiny.

vdechovat

Vdechovat znamená dostávat sebevědomí do plic a do těla, což je důležité pro udržení zdraví.

vysávat

Vysávat znamená odstraňovat nečistoty a prach za pomoci přístroje.

vykořisťovat

Vykořisťování je forma zneužívání moci, která umožňuje jedné skupině ovládat druhou, často i využívat její pracovní nebo finanční síly k vlastnímu prospěchu.

exploatovat

Exploatovat znamená vykořisťovat, zneužívat nebo získávat výhody pro sebe násilným způsobem.

Podobná synonyma

absorbovat <co>

Absorbovat znamená vstřebávat, nasávat nebo pohlcovat.

mléko do kávy

Mléko do kávy slouží jako sladidlo a prostředek pro zjemnění chuti. Zpravidla se přidává předlouhé nebo skoro studené.

znehodnocovat (mléko)

Znehodnocovat mléko znamená snižovat jeho nutriční hodnotu nebo kvalitu.

vykypět (mléko)

Vykypět mléko znamená, že se připraví do stavu, kdy se zahřátím začne pěnit a zhoustne.

přetékat (mléko)

Přetékat znamená příliš velký objem, až do bodu, kdy se něco začne vylévat, jako je tomu například s mlékem.

vsávat

Vsávat znamená přijímat či absorpovat vzduch, plyn nebo tekutinu.

překypět (mléko)

Překypět znamená být plné, až přeteče, jako např. mléko.

sát (mléko)

Sát znamená přijímat tekutinu, jako je mléko, do úst a vytlačovat ji až do žaludku.

vykořisťovat (sedláky)

Vykořisťování je forma ekonomického a sociálního zneužívání, kdy se zejména sedláci dostávají do podřízeného postavení.

překypovat (mléko)

Překypovat znamená mít příliš mnoho něčeho, příkladem může být mléko, které přesahuje hranice nádoby.

vstřebávat

Vstřebávat znamená pochopit, zapamatovat si a zařadit do svého vědomí informaci nebo zkušenost.

vykořisťovat <koho>

Vykořisťování je velmi závažné zneužívání moci jedné strany nad druhou, často získávaním materiálních výhod nebo vytvářením nevyváženého poměru.

srazit se (mléko)

Srazit se znamená zredukovat množství mléka, aby se získalo hustší konzistence.

srkat

Srkat je činnost, kdy se kapka tekutiny nasává ústy dovnitř.

vsávat (do sebe)

Vsávat znamená přijímat vnější informace, energii a zážitky.