Facebook

Větry (jen v mn.č.) - synonyma

Celkem nalezeno 7 synonym ke slovu větry (jen v mn.č.).

Význam: Větry jsou proudy vzduchu, které se mohou pohybovat různými rychlostmi a směry, a mohou ovlivňovat počasí, klima a život na Zemi.

vichr

Silný vítr s rychlostí vyšší než 10 m/s; může způsobit škody, způsobovat bouřky a srážky.

vichřice

Vichřice je silné, prudké a náhlé ochlazení vzduchu spojené s silnými větry.

ovzduší

Atmosféra; vzduch obklopující Zemi a hmotnost jeho skupenství, složení a proudění.

vzduch

Vzduch je směs plynů, která obklopuje Zemi, tvořící ovzduší. Skládá se ze 78 % dusíku a 21 % kyslíku, zbytek tvoří oxid uhličitý a další plynné sloučeniny.

proudění vzduchu

Proudění vzduchu je proces, při kterém se vzduch pohybuje či cirkuluje ve směru, který určuje převládající síla.

povětří

Vzduch, který se nachází nad zemskou kůrou; obklopující nás po celém světě.

plynatost

Plynatost je schopnost čehokoli měnit se rychle a snadno.

Podobná synonyma

ohřát (vzduch)

Ohřát vzduch znamená zvyšovat jeho teplotu, aby byl příjemný na pocit.

zahřívat se (vzduch)

Ohřívat vzduch: zvyšovat teplotu vzduchu v prostoru pomocí topení nebo odpařování.

vtáhnout do sebe (vzduch)

Vdechnout, aby se tělo nadýchalo životně důležitého kyslíku.

vtahovat (vzduch)

Vtahování vzduchu je proces, při kterém se vzduch ždíří do motoru, kde se spaluje a pohání vozidlo.

proud vzduchu

Proud vzduchu je obecný pojem pro proudění vzduchu, které může být vyvolané buď větrem, nebo pohybem vzduchu způsobeným jinými procesy.

zkažený (vzduch)

Zkažený vzduch je vzduch, který je plný škodlivin, nečistot a jiných látek, které mohou být škodlivé pro lidské zdraví.

proudění

Průtok tekutiny nebo plynu v určitém směru.

čistý (vzduch)

Čistý vzduch je vzduch bez škodlivin, nečistot a znečištění.

vznášet se (ve vzduchu)

Letět/plout ve vzduchu; volně se pohybovat po prostoru.

vsát (vzduch)

Vsát znamená nasát vzduch do plic při dýchání.

poletovat (ve vzduchu)

Létat ve vzduchu, přeskakovat mezi místy a vychutnat si vítr ve vlasech.

pustit <kam> (čerstvý vzduch)

Otevřít okno/dveře a dovnitř pustit čerstvý vzduch.