Facebook

Veselost - synonyma

Celkem nalezeno 12 synonym ke slovu veselost.

Význam: Veselost je radostné, optimistické naladění, kdy se cítíte šťastní, veselí a máte energii k aktivitám a komunikaci. Veselost je pozitivní emocí, která přináší blahodárný pocit příjemného uspokojení.

nevrlost

Nevrlost je stav, kdy jedinec nebo skupina lidí projevuje odmítavou nebo nepřístupnou náladu nebo chování. Jde o nezájem o druhé, nedostatek zájmu o druhé, neúctu k druhým nebo neúčast v konverzaci.

rozmrzelost

Rozmrzelost je stav, kdy se cítíte smutní, zklamaní nebo znechucení. Jde o hluboce zakořeněný pocit, který přichází s únavou a frustrací.

nepříjemnost

Nepříjemnost je událost nebo situace, která je obtěžující, bolestivá nebo osobně nezáživná.

potíž

Potíž je obecně používaný pojem pro závažné, obtížné nebo nepříjemné situace, problémy nebo překážky.

veselí

Veselí je stav radosti, štěstí, energie a dobré nálady. Je to něco, co nás spojuje a přináší radost do našich životů.

radost

Radost je stav, který se projevuje štěstím, nadšením, veselostí a vnitřním uspokojením.

rozjařenost

Radost, nadšení, štěstí; pozitivní emoce, které člověka napumpují se sebevědomím.

smutek

Smutek je emoce spojená s trápením, hlubokou ztrátou a utrpením.

žertovnost

Schopnost vyjadřovat se s humorem, vtipem nebo šibalskostí, obvykle s úmyslem rozesmát druhé.

humornost

Humornost je schopnost nebo dovednost vyjadřovat smích nebo legraci.

zábavnost

Zábavnost je schopnost člověka bavit se a být veselý, zábavnost je atribut, který se projevuje aktivitami, které jsou zábavné a zábavné.

šprýmovnost

Šprýmovnost je schopnost vyjadřovat se s nápaditostí a překvapujícím humorem.

Podobná synonyma

mít radost

Mít radost znamená cítit se šťastným a veselým. Je to pocit uspokojení a pozitivního naladění.

naprostý (smutek)

Naprostý smutek je nejhlubší forma trpkosti, ztráta naděje a beznadějnost.

pocítit radost

Užít si štěstí a radost, když se nám něco povede nebo se setkáváme s někým blízkým.

zahnat (smutek)

Zahnat znamená potlačit nebo odstranit smutek nebo depresi.

způsobit (radost)

Udělat někomu radost, vyvolat v někom pozitivní pocity, probudit dobrou náladu.

nevypověditelný (smutek)

Nevypověditelný smutek je neskutečně silný pocit, který se nedá popsat slovy ani vyjádřit.

udělat radost

Udělat radost je vyjadřovat někomu svou lásku a podporu tím, že uděláte něco, co jim uspokojí jejich potřeby nebo potěší jejich duši.

dělat (radost)

Dělat radost: vyjadřovat někomu lásku a udělovat potěšení skrze úsměv, pozornost nebo dárky.

ucítit (radost)

Ucítit radost znamená prožít intenzivní emoční reakci na něco příjemného a často se také mluví o "zářivém pocitu štěstí".

projevovat (radost)

Vyjadřovat radost; dávat ji najevo.