Facebook

Potíž - synonyma

Celkem nalezeno 9 synonym ke slovu potíž.

Význam: Potíž je obecně používaný pojem pro závažné, obtížné nebo nepříjemné situace, problémy nebo překážky.

nevrlost

Nevrlost je stav, kdy jedinec nebo skupina lidí projevuje odmítavou nebo nepřístupnou náladu nebo chování. Jde o nezájem o druhé, nedostatek zájmu o druhé, neúctu k druhým nebo neúčast v konverzaci.

rozmrzelost

Rozmrzelost je stav, kdy se cítíte smutní, zklamaní nebo znechucení. Jde o hluboce zakořeněný pocit, který přichází s únavou a frustrací.

veselost

Veselost je radostné, optimistické naladění, kdy se cítíte šťastní, veselí a máte energii k aktivitám a komunikaci. Veselost je pozitivní emocí, která přináší blahodárný pocit příjemného uspokojení.

nepříjemnost

Nepříjemnost je událost nebo situace, která je obtěžující, bolestivá nebo osobně nezáživná.

obtíž

Obtíž je těžkost, která působí problémy nebo překážky; může být fyzická, psychická nebo finanční.

nesnáz

Nesnáz je obecné označení problému, který je náročný na řešení.

svízel

Svízel je stav obtíží, trápení nebo útrapy, které člověka omezují nebo znepříjemňují život.

těžkost

Těžkost je obtížné nebo náročné úsilí, které je nutné vynaložit na získání něčeho.

trampota

Trampota je obecné označení pro běžné, náročné či zdlouhavé práce, kterou je třeba vykonat.

Podobná synonyma

být na obtíž

Být na obtíž znamená starat se o něco, co je obtížné a vyžaduje úsilí, aby se dosáhlo cíle.

svízel soužení

Svízel je obtížná situace, která se projevuje buď fyzickým, psychickým nebo materiálním utrpením.