Facebook

Nepříjemnost - synonyma

Celkem nalezeno 9 synonym ke slovu nepříjemnost.

Význam: Nepříjemnost je událost nebo situace, která je obtěžující, bolestivá nebo osobně nezáživná.

nevrlost

Nevrlost je stav, kdy jedinec nebo skupina lidí projevuje odmítavou nebo nepřístupnou náladu nebo chování. Jde o nezájem o druhé, nedostatek zájmu o druhé, neúctu k druhým nebo neúčast v konverzaci.

rozmrzelost

Rozmrzelost je stav, kdy se cítíte smutní, zklamaní nebo znechucení. Jde o hluboce zakořeněný pocit, který přichází s únavou a frustrací.

veselost

Veselost je radostné, optimistické naladění, kdy se cítíte šťastní, veselí a máte energii k aktivitám a komunikaci. Veselost je pozitivní emocí, která přináší blahodárný pocit příjemného uspokojení.

potíž

Potíž je obecně používaný pojem pro závažné, obtížné nebo nepříjemné situace, problémy nebo překážky.

obtíž

Obtíž je náročná činnost, která vyžaduje čas, úsilí a úpornou snahu.

komplikace

Komplikace je složitá situace, v níž jsou postaveny náročné podmínky, které mohou způsobit obtíže.

nepěknost

Nepěknost je nevhodné či neslušné chování nebo slova, která mohou způsobit urážku nebo zranění.

trapnost

Trapnost je stav, kdy se člověk cítí ztrapněn nebo rozpačitě v situaci, ve které se není schopen správně zachovat.

odpornost

Odpornost je silné odmítnutí či znechucení něčím nebo někým.

Podobná synonyma

být na obtíž

Být na obtíž znamená starat se o něco, co je obtížné a vyžaduje úsilí, aby se dosáhlo cíle.