Facebook

Nevrlost - synonyma

Celkem nalezeno 9 synonym ke slovu nevrlost.

Význam: Nevrlost je stav, kdy jedinec nebo skupina lidí projevuje odmítavou nebo nepřístupnou náladu nebo chování. Jde o nezájem o druhé, nedostatek zájmu o druhé, neúctu k druhým nebo neúčast v konverzaci.

rozmrzelost

Rozmrzelost je stav, kdy se cítíte smutní, zklamaní nebo znechucení. Jde o hluboce zakořeněný pocit, který přichází s únavou a frustrací.

veselost

Veselost je radostné, optimistické naladění, kdy se cítíte šťastní, veselí a máte energii k aktivitám a komunikaci. Veselost je pozitivní emocí, která přináší blahodárný pocit příjemného uspokojení.

nepříjemnost

Nepříjemnost je událost nebo situace, která je obtěžující, bolestivá nebo osobně nezáživná.

potíž

Potíž je obecně používaný pojem pro závažné, obtížné nebo nepříjemné situace, problémy nebo překážky.

nevlídnost

Nelítost, neuctivost a bezcitnost; chování, které je drsné, neupřímné a odmítavé.

mrzutost

Mrzutost je stav, kdy se člověk cítí nešťastně až zlobí, je negativní a bez nadšení.

nepřívětivost

Nepřívětivost je chladný a odtažitý postoj vůči někomu nebo něčemu, který se projevuje například přehlížením, odmítáním či nedůvěrou.

nerudnost

Nerudnost je chování, které se projevuje nezdvořilostí a neuctivostí k jiným lidem.

podrážděnost

Podrážděnost je stav, kdy člověk trpí podrážděnými a rozladěnými emocemi, které jsou vyvolány frustrací nebo úzkostí.

Žádná další podobná synonyma k nevrlost jsme nenašli.