Facebook

Velmistr - synonyma

Celkem nalezeno 2 synonyma ke slovu velmistr.

Význam: Velmistr je titul udělovaný člověku, který dosáhl nejvyšší úrovně v oblasti, jako je umění, šerm, sport nebo řemeslo.

kardinál

Kardinál je člen nejvyšší hierarchie katolické církve. Jejich hlavním úkolem je udržovat církevní tradice a pomáhat papeži ve vedení katolické církve.

(šedá) osoba v pozadí

Osoba v pozadí je někdo, kdo se stará o běžné chod věcí, ale nezískává za to zaslouženou pozornost.

Podobná synonyma

osoba

Osoba je živá bytost, která má práva a povinnosti a může vykonávat lidské činnosti.

zkoumaná osoba

Zkoumaná osoba je osoba, kterou se zabývá vědecký výzkum nebo studium, aby byly zjištěny nové informace nebo poznatky.

hlavní osoba

Hlavní osoba je nejdůležitější postava ve vyprávění, která se projevuje častěji než ostatní a ovlivňuje děj.

pozadí

Pozadí je obvykle pozadí nebo kontext pro jinou situaci nebo činnost; obecně označuje úroveň základního vědomí nebo vzdělání.

božská osoba

Božská osoba se v běžném slova smyslu obvykle odkazuje na božstvo nebo boha nebo podobnou bytost, která je nadpřirozená a má vysoké schopnosti.

božská (osoba)

Božská osoba je člověk nebo bytost, která je považována za nadpřirozenou nebo bezmeznou moc.

libovolná osoba

Libovolná osoba je fyzická osoba, která může jednat nezávisle na jiných osobách a nezávisle na zákonu.

mimo zákon (osoba)

Osoba mimo zákon je někdo, kdo porušuje zákony a je nezákonný.

v pozadí

V pozadí znamená sekundární a podřadný, nikoli v popředí. Může to být kontext, podklad, zdroj či motivace něčeho.