Facebook

Božská (osoba) - synonyma

Celkem nalezeno 10 synonym ke slovu božská (osoba).

Význam: Božská osoba je člověk nebo bytost, která je považována za nadpřirozenou nebo bezmeznou moc.

jednotlivec

Jednotlivec je člověk, který funguje samostatně, nezávisle a nezávislý na ostatních.

jedinec

Jedinec je jednotlivec, člověk, který je odlišný od ostatních. Je jedinečný v různých směrech, jako je fyzické, psychické a sociální vyjádření.

individuum

Individuum je pojem označující jednotlivou osobu, jako jedinečnou jednotku.

persona

Persona je fiktivní osoba, která je vytvořena pro reprezentování skupiny uživatelů, jejich potřeb, zájmů a chování.

úřední představitel

Úřední představitel je jednotlivec pověřený státem nebo místní vládou k výkonu funkce.

civilista

Civilista je osoba, která se zabývá vědeckou, technickou nebo občanskou prací nebo bojem za lidská práva.

postava (dramatu)

Postava je charakter dramatu, který je ve scéně, jehož chování a akce mají vliv na celkový vývoj příběhu.

člověk

Člověk je vysoce inteligentní druh primátů, který je schopen komunikace, racionálního myšlení a schopnosti vytvářet kultury.

mužský

Mužský je pohlaví člověka, které se vyznačuje vyššími hladinami mužského pohlavního hormonu testosteronu a fyziologickými znaky, jako je větší síla a vyšší hlas.

ženská

Ženská je pojem pro člověka ženského pohlaví, se všemi charakteristikami, které s ním souvisí.

Podobná synonyma

milý člověk

Milý člověk je osoba, která je přátelská, laskavá a laskavá k lidem kolem sebe. Je někdo, koho můžete bez obav kontaktovat.

ten člověk

Osoba, která je charakterizována jejími schopnostmi, kvality a vlastnostmi.

sešlý člověk

Sešlý člověk je člověk s oslabenou fyzickou schopností, který je méně schopen provádět fyzické aktivity.

svobodný člověk

Člověk, který je svobodný, je osoba, která je nezávislá a má právo konat podle svého uvážení.

pohlavní úd (mužský)

Pohlavní úd (mužský) je obecně označení pro penis, který je součástí mužského pohlavního a reprodukčního systému.

úvod (dramatu)

Úvod je část dramatu, která představuje příběh a hlavní postavy, a nastavuje atmosféru a napětí pro zbytek příběhu.

zakřiknutý (člověk)

Osoba zakřiknutá je ta, která se bojí sdělit svůj názor nebo svou myšlenku - ztrácí schopnost mluvit, je tichá.

postava

Postava je osoba vystupující ve filmu, divadelní hře, knize nebo jiném uměleckém díle.

úřední

Úřední je přídavek pro označení věcí, postupů nebo lidí, kteří jsou spojeni s úřadem nebo veřejnou službou.

identický jedinec

Identický jedinec je dvojče, které má stejné genetické vlastnosti. Jsou identické vzhledem i složením DNA.

bezohledný člověk

Bezohledný člověk je osoba, která ignoruje pocity či potřeby druhých a jedná bez zábran nebo lítosti.

vážný (člověk)

Člověk vážný je zralý, odpovědný a zodpovědný, jehož chování je seriózní, vážené a respektované.

zlý člověk

Osoba, která je zlého charakteru, je krutá a bezohledná k druhým a obvykle dělá neetické činy.

nedůvěřivý člověk

Člověk, který je skeptický a nevěří věcem, které nejsou ověřené nebo prokázané.

nevkusně oblečený člověk

Člověk oblečený nevkusně, špatným stylem a neslučujícími barvami.

panovačný člověk

Člověk, který je autoritativní, tvrdohlavý a dominantní v jeho postoji.

nedbalý člověk

Člověk, který je nedbalý, je nepozorný, pohodlný a nezodpovědný a často se neúčastní.

zchátralý člověk

Člověk vyčerpaný životem, bez naděje, s fyzickým i psychickým úpadkem.

představitel

Představitel je někdo, kdo zastupuje určitou osobu nebo skupinu lidí a reprezentuje jejich zájmy.

nepříčetný (člověk)

Člověk nepříčetný je ve stavu silného psychického napětí, který mu brání racionálně uvažovat.

vyrovnaný člověk

Člověk vyrovnaný je harmonický, vyvážený a mírný, trpělivý ve svých vystupování a myšlení. Zná své hranice a chová se s respektem k ostatním.

poctivý (člověk)

Člověk poctivý je ten, který je spolehlivý, čestný a férový; jeho jednání je otevřené a upřímné.

tajemný (člověk)

Tajemný člověk je záhadný a tajuplný, plný tajných myšlenek a tajných úmyslů.

starý člověk

Starý člověk je člověk ve vyšším věku, který je ve srovnání s mladšími lidmi více zkušený a má vyšší zodpovědnost.

mužský genitál

Mužský genitál je obecné označení pro pohlavní orgány mužů, zejména penis, varlata a močovou trubici.

vznešený člověk

Noblesní, ušlechtilý člověk; člověk s vyššími morálními a estetickými hodnotami.

persona non grata

Persona non grata je latinský výraz pro "nežádoucí osobu" a označuje někoho, kdo je vyhoštěn z oblasti, ve které se nachází.