Facebook

Božská osoba - synonyma

Celkem nalezeno 15 synonym ke slovu božská osoba.

Význam: Božská osoba se v běžném slova smyslu obvykle odkazuje na božstvo nebo boha nebo podobnou bytost, která je nadpřirozená a má vysoké schopnosti.

tatínek

Otče, otec, osoba, která se stará o rodinu a zajišťuje jí materiální a emocionální podporu.

táta

Táta je všeobecný výraz pro otcovskou autoritu, lásku a starostlivost. Slovo se používá pro otcovskou postavu ve všech kulturách a společnostech.

taťka

Taťka je rodinné přezdívka pro otce nebo tatínka. Může být použita jako název pro milujícího, starostlivého a ochranitelského rodiče.

tati

Tati je zdrobnělina pro otce, která se používá k vyjádření lásky a úcty.

papínek

Papínek je slangový termín pro úzký papírový proužek, který je často používán k přepravě drog.

matka

Matka je někdo, kdo má v lásce své dítě, stará se o ně a stará se o jeho potřeby. Je to hlavní opora, která poskytuje bezpečí, lásku a podporu.

starší muž

Starší muž je osoba staršího věku, která bývá obvykle nad 45 let. Je to osoba s moudrostí a zkušenostmi, která může být vzorem pro mladší generace.

muž (venkovský)

Muž (venkovský) je označení pro muže žijícího na venkově, kteří se zaměřují na různé typy práce, jako je zemědělství, obchodování s dobytkem a další.

páter

Páter je kněz, který slouží ve církvi, obvykle v katolické církvi. Jeho úkolem je vysluhovat svaté přijímání, sloužit bohoslužby a vést duchovní život.

kněz

Kněz je náboženský vůdce, který obvykle slouží jako hlavní poskytovatel bohoslužeb a různých náboženských obřadů.

Bůh

Bůh je nesmrtelná bytost, která je všemohoucí, vševědoucí a nekonečně milosrdná. Je všemocný a vládne nad všemi věcmi.

zakladatel

Osoba, která založila nebo vybudovala něco, např. společnost, organizaci, školu, náboženství atd.

předek

Předek je přímý předchůdce, příbuzný, který je blíže původu než člověk.

původce

Původce je osoba, která je za něco zodpovědná nebo je zdrojem něčeho.

tvůrce

Tvůrce je osoba, která vytváří umělecká díla nebo produkty, jako jsou knihy, písně, filmy, hry atd.

Podobná synonyma

venkovský

Venkovský je přídavné jméno, které se používá k označení věcí, lidí nebo míst, které jsou spojené s venkovským životem, zemědělstvím nebo venkovskou oblastí.

soused (starší)

Soused je osoba, která bydlí blízko a má společné zájmy a společné záležitosti.

kněz (katolický)

Kněz je římskokatolický duchovní, který slouží jako nástroj Božího lidu a jeho posláním je konat mši a udílet svátosti.

starší

Starší je někdo, kdo je věkem nadprůměrně starý a má vyšší životní zkušenosti.

zakladatel (rodu)

Zakladatel je osoba, která založila rod nebo jeho předchůdce. Často se vztahuje ke zakladatelům společností, řádů a dynastií.

ošklivá žena (starší)

Žena staršího věku, která je fyzicky nevzhledná a často je i osobnostně nepříjemná.

původce (děje)

Původce je osoba nebo věc, která je zodpovědná za vyvolání či iniciaci něčeho, např. události, výsledku nebo situace.

kněz (protestantský)

Kněz je vzhledem k protestantské víře duchovní vůdce, který provádí bohoslužby, káže a stará se o církevní členy.