Facebook

Už v tom - synonyma

Celkem nalezeno 2 synonyma ke slovu už v tom.

Význam: Už: používá se pro vyjádření již událého nebo dokonaného činu, jakož i pro vyjádření již existujícího stavu nebo situace.

už tím

Shrnutím slova je jeho zkrácený význam, který je stručný a vystihuje podstatu.

právě proto

Právě proto znamená, že tento důvod je ten, který vysvětluje situaci nebo rozhodnutí. Je to prohlášení, které ukazuje, proč je něco tak, jak je.

Podobná synonyma

právě

Právě znamená "teď", "okamžitě" nebo "v daném okamžiku". Označuje čas nebo okamžik, ve kterém se něco děje.

právě nyní

Právě nyní znamená v daný okamžik, v okamžiku události nebo v přítomnosti.

právě naopak

Právě naopak znamená přesně opačný, než bylo předpokládáno, případně jinak než bylo řečeno.

právě takový

Právě takový: Přesně takový, jaký je; přesně odpovídající danému popisu nebo názoru.

na pravé straně

Limity: omezení, hranice nebo meze.

právě tak

Právě tak je to slovo pro ukázku, že je možné něco udělat jednoduše a rychle.

proto

Proto znamená "z důvodu nebo účelu", často se používá jako odůvodnění nebo vysvětlení.

ba právě

Ba je slovanské slovo, které se používá jako pozdrav nebo závěrečná část věty pro vyjádření souhlasu, shody nebo pochopení.

právě vzniklý (obor)

Právě vzniklý obor je nová věda nebo obor znalostí, který je stále ve vývoji a je založen na nových a aktuálních znalostech a technologiích.

ukázat se v pravé podobě

Ukázat se v pravé podobě znamená odhalit skutečnou povahu, charakter a stav mysli.

z pravé strany

Rozloučení: definice pro opuštění nebo odchod někoho s láskou a lítostí.