Facebook

Usilovat <o co> - synonyma

Celkem nalezeno 2 synonyma ke slovu usilovat <o co>.

Význam: Usilovat znamená snažit se o dosažení něčeho, s maximálním úsilím se snažit o nějaký cíl.

ucházet se <o co>

Ucházet se o co znamená snažit se uspět v nějaké situaci a získat nějakou výhodu nebo požadovanou věc.

uplatňovat nárok <na co>

Uplatňovat nárok: vyžadovat, aby byl nárok na něco vzat v potaz a uskutečněn.

Podobná synonyma

nárok

Nárok je právo na něco, co máme nebo měli dostat nebo dosáhnout.

uplatnit nárok <na co>

Uplatnit nárok znamená vyžádat si právo na něco, co člověk má podle zákona nebo smlouvy.

nárok (přednostní)

Nárok je právo člověka na něco, co mu náleží nebo co má nárok očekávat. Nárok může znamenat i přednostní právo, kdy má člověk výsadu v něčem před ostatními.

uplatňovat svůj názor

Vyjadřovat a prosazovat své názory, předkládat je a argumentovat pro jejich realizaci.

ucházet se o (funkci)

Ucházet se o funkci znamená vyjádřit svoji připravenost a ochotu přijmout ji a převzít odpovědnost za její výkon.

uplatňovat nárok

Uplatňovat nárok znamená vyžadovat si práva nebo požadavky, které vám náleží.

uplatňovat (politiku)

Uplatňovat (politiku) znamená prosazovat ji ve vládních, legislativních a dalších systémech, aby se dosáhly konkrétních cílů.

ucházet se

Ucházet se znamená zkoušet získat něco, zajistit si příležitost nebo se pokoušet získat něco, co je v poptávce.

ucházet (plyn)

Ucházet se znamená vyvíjet tlak na plyn, aby se mohl pohybovat ve směru, který je mu předepsaný.

uplatňovat

Prosazovat; aplikovat zákony, pravidla nebo předpisy.

přisoudit (nárok)

Přisoudit (nárok) znamená připojit nebo přiřadit něčemu právo nebo nárok.

nárok (peněžní)

Nárok (peněžní) je právo na určitou finanční náhradu za jistou službu, výdaj nebo ztrátu.

popřít (nárok)

Odmítnout nárok, zamítnutí; odmítnutí žádosti nebo nároku.

uplatňovat <co>

Uplatňovat znamená aplikovat nebo využívat něco ve svůj prospěch.

ucházet

Ucházet se o něco znamená vyjádřit o danou věc zájem a snažit se o její získání.

schvalovat (nárok)

Schvalovat nárok znamená přijmout jeho oprávněnost a povolit jeho uplatnění.

ucházet se o místo

Ucházet se o místo znamená podat žádost o pracovní pozici.