Facebook

Uplatňovat nárok <na co> - synonyma

Celkem nalezeno 2 synonyma ke slovu uplatňovat nárok <na co>.

Význam: Uplatňovat nárok: vyžadovat, aby byl nárok na něco vzat v potaz a uskutečněn.

ucházet se <o co>

Ucházet se o co znamená snažit se uspět v nějaké situaci a získat nějakou výhodu nebo požadovanou věc.

usilovat <o co>

Usilovat znamená snažit se o dosažení něčeho, s maximálním úsilím se snažit o nějaký cíl.

Podobná synonyma

usilovat

Usilovat znamená pevně se snažit dosáhnout cíle silou vůle, zdravou vůlí a odhodláním.

ucházet

Ucházet se o něco znamená vyjádřit o danou věc zájem a snažit se o její získání.

ucházet (plyn)

Ucházet se znamená vyvíjet tlak na plyn, aby se mohl pohybovat ve směru, který je mu předepsaný.

ucházet se

Ucházet se znamená zkoušet získat něco, zajistit si příležitost nebo se pokoušet získat něco, co je v poptávce.

ucházet se o (funkci)

Ucházet se o funkci znamená vyjádřit svoji připravenost a ochotu přijmout ji a převzít odpovědnost za její výkon.

ucházet se o místo

Ucházet se o místo znamená podat žádost o pracovní pozici.

usilovat <oč>

Usilovat je vyvíjet velké úsilí a úžasnou energii, aby se dosáhlo cíle nebo výsledku.