Facebook

Uplatňovat nárok <na co> - synonyma

Celkem nalezeno 2 synonyma ke slovu uplatňovat nárok <na co>.

Význam: Uplatňovat nárok: vyžadovat, aby byl nárok na něco vzat v potaz a uskutečněn.

ucházet se <o co>

Ucházet se o co znamená snažit se uspět v nějaké situaci a získat nějakou výhodu nebo požadovanou věc.

usilovat <o co>

Usilovat znamená snažit se o dosažení něčeho, s maximálním úsilím se snažit o nějaký cíl.

Podobná synonyma

usilovat

Usilovat znamená dělat něco s velkým úsilím a úspěšně se snažit dosáhnout cíle.

usilovat <oč>

Usilovat je vyvíjet velké úsilí a úžasnou energii, aby se dosáhlo cíle nebo výsledku.

ucházet se

Ucházet se znamená vyjádřit ochotu něco získat, např. úřad, místo nebo práci.

ucházet

Ucházet se o něco znamená vyjádřit o danou věc zájem a snažit se o její získání.

ucházet se o místo

Ucházet se o místo znamená podat žádost o pracovní pozici.

ucházet se o (funkci)

Ucházet se o funkci znamená vyjádřit svoji připravenost a ochotu přijmout ji a převzít odpovědnost za její výkon.

ucházet (plyn)

Ucházet se znamená vyvíjet tlak na plyn, aby se mohl pohybovat ve směru, který je mu předepsaný.