Facebook

Upovídaný - synonyma

Celkem nalezeno 9 synonym ke slovu upovídaný.

Význam: Upovídaný je kdokoliv, kdo mluví velmi hodně nebo neustále.

prostořeký

Prostořeký je přídavné jméno označující něco, co je jednoduché, upřímné a otevřené.

drzý

Drzý výrazně zdůrazňuje neúctu, ke které se někdo chová; je to neslušné, zrovnařádné chování až arogance.

odmlouvačný

Odmluvný - odchylující se od běžného chování nebo jednání, odmítavý, odpírající souhlas.

mnohomluvný

Mnohomluvný se označuje pro mluvčího, který mluví mnoho a často bez užitku.

řečný

Řečný je schopnost vyjadřovat se jasně, stručně a přesvědčivě ve všech situacích.

hovorný

Hovorný je to, co je schopno vyjadřovat se otevřeně a vytrvale, sdílet myšlenky a příběhy.

povídavý

Povídavý je osoba, která ráda mluví a má tendenci hovořit o svých zážitcích, myšlenkách a názorech.

užvaněný

Užvaněný znamená mluvit hodně, zdlouhavě a nekonečně, bez skutečného řízení myšlenek.

ukecaný

Ukecaný znamená mluvění, které je mnohdy zbytečné, chaotické, nepřehledné a bez záměru.

Podobná synonyma

mnohomluvný (článek)

Mnohomluvný je pojem popisující člověka, který komunikuje vyprávěním dlouhých a podrobných příběhů.