Facebook

Prostořeký - synonyma

Celkem nalezeno 6 synonym ke slovu prostořeký.

Význam: Prostořeký je přídavné jméno označující něco, co je jednoduché, upřímné a otevřené.

drzý

Drzý výrazně zdůrazňuje neúctu, ke které se někdo chová; je to neslušné, zrovnařádné chování až arogance.

odmlouvačný

Odmluvný - odchylující se od běžného chování nebo jednání, odmítavý, odpírající souhlas.

upovídaný

Upovídaný je kdokoliv, kdo mluví velmi hodně nebo neustále.

mnohomluvný

Mnohomluvný se označuje pro mluvčího, který mluví mnoho a často bez užitku.

řečný

Řečný je schopnost vyjadřovat se jasně, stručně a přesvědčivě ve všech situacích.

hubatý

Hubatý se vztahuje k příliš malému množství tuku na těle; často se používá pro popis osob, které mají nízkou hmotnost.

Podobná synonyma

mnohomluvný (článek)

Mnohomluvný je pojem popisující člověka, který komunikuje vyprávěním dlouhých a podrobných příběhů.