Facebook

Mnohomluvný - synonyma

Celkem nalezeno 10 synonym ke slovu mnohomluvný.

Význam: Mnohomluvný se označuje pro mluvčího, který mluví mnoho a často bez užitku.

prostořeký

Prostořeký je přídavné jméno označující něco, co je jednoduché, upřímné a otevřené.

drzý

Drzý výrazně zdůrazňuje neúctu, ke které se někdo chová; je to neslušné, zrovnařádné chování až arogance.

odmlouvačný

Odmluvný - odchylující se od běžného chování nebo jednání, odmítavý, odpírající souhlas.

upovídaný

Upovídaný je kdokoliv, kdo mluví velmi hodně nebo neustále.

řečný

Řečný je schopnost vyjadřovat se jasně, stručně a přesvědčivě ve všech situacích.

povídavý

Povídavý je to, kdo mluví mnoho a podrobně, obvykle beze smyslu pro čas.

hovorný

Hovorný znamená schopnost komunikovat s jinými lidmi s úsměvem a snadností.

málomluvný

Málomluvný je označení pro osobu, která při komunikaci s lidmi mluví málo a vyhýbá se rozhovorům.

rozvláčný

Rozvláčný je označení pro věci, lidi nebo situace, které jsou příliš pomalé nebo nepříliš důsledné.

rozvleklý

Rozvleklý znamená roztahaný, nepřehledný, obšírný; nekončící, příliš dlouhý.

Žádná další podobná synonyma k mnohomluvný jsme nenašli.