Facebook

Drzý - synonyma

Celkem nalezeno 12 synonym ke slovu drzý.

Význam: Drzý výrazně zdůrazňuje neúctu, ke které se někdo chová; je to neslušné, zrovnařádné chování až arogance.

troufalý

Troufalý znamená odvážný, smělý, odhodlaný činit věci, které by jiní neodvážili.

opovážlivý

Opovážlivý je člověk, který se odváží dělat věci, které jsou neobvyklé nebo riskantní.

dotěrný

Dotěrný je přídavné jméno, které označuje osobu nebo věc, která se často opakuje a otravuje.

smělý

Smělý je přívlastek popisující odvážného člověka, který se nebojí udělat něco neobvyklého či riskantního.

neodbytný

Neodbytný znamená, že někdo či něco je naléhavé a trvalé, obtížné se od něho nebo od toho odvrátit.

impertinentní

Neslušný, drzý, neuctivý, nezdvořilý; impertinentní znamená také vyhrocený, arogantní či bezohledný.

prostořeký

Prostořeký je označení pro vyjadřování se velmi jednoduše, bez zbytečných slov a zkratek.

dovolený

Dovolený je čas, během kterého může člověk odpočívat a užívat si volného času.

odmlouvačný

Odmluvný - odchylující se od běžného chování nebo jednání, odmítavý, odpírající souhlas.

upovídaný

Upovídaný je kdokoliv, kdo mluví velmi hodně nebo neustále.

mnohomluvný

Mnohomluvný se označuje pro mluvčího, který mluví mnoho a často bez užitku.

řečný

Řečný je schopnost vyjadřovat se jasně, stručně a přesvědčivě ve všech situacích.

Podobná synonyma

mnohomluvný (článek)

Mnohomluvný je pojem popisující člověka, který komunikuje vyprávěním dlouhých a podrobných příběhů.

být dotěrný

Být dotěrný znamená otravovat druhé otázkami nebo je neustále obtěžovat.