Facebook

Tušení - synonyma

Celkem nalezeno 9 synonym ke slovu tušení.

Význam: Tušení je představivost, která se zabývá přechodem od nejistého k jasnému, zpravidla s náznakem něčeho, co ještě není prokázané.

přirozený pud

Přirozený pud je instinktivní a automatická touha po něčem, co odpovídá přirozenému biologickému programování člověka.

puzení

Puzení je instinktivní touha nebo nutkání něco udělat.

vnuknutí

Vnuknutí je náhlý nápad či impulz, obvykle přicházející z vyššího zdroje, který pomáhá ukázat cestu.

předtucha

Předtucha je vnímání předem neznámého nebo nevysvětlitelného pocitu nebo tušení budoucího události.

předzvěst

Předzvěst je příznak nebo znamení, které předchází něčemu důležitému a naznačuje, co se může stát.

ponětí

Ponětí je ustanovení, které se vztahuje k dané situaci a je určeno k rozhodnutí.

potucha

Potucha je stav nejistoty, nejistoty ohledně něčeho nebo někoho, zmatku, nejistoty a nejasnosti.

povědomí

Povědomí je stav poznání nebo vědomí, které člověk může mít o něčem, čemu rozumí, nebo o čem se dozvěděl.

zdání

Zdání je to, jak něco vypadá výrazně, ne-li jak to ve skutečnosti je.

Podobná synonyma

přirozený

Přirozený se obvykle vztahuje k tomu, co je přirozené nebo přírodní, bez umělého vlivu člověka.

ztrácet se (z povědomí)

Ztrácet se znamená být postupně zapomínáno, nezaznamenáváno, upadat v zapomnění.

neblahý (předtucha)

Negativní, nepříjemný pocit, který může znamenat přicházející nebezpečí nebo něco nepříjemného.

přirozený (běh)

Přirozený běh je pohyb, který je veden instinktem a jehož cílem je zůstat v kondici, udržovat energii a zvládat životní situace.

mít ponětí

Mít ponětí znamená mít o něčem povědomí nebo orientaci.