Facebook

Puzení - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu puzení.

Význam: Puzení je instinktivní touha nebo nutkání něco udělat.

přirozený pud

Přirozený pud je instinktivní a automatická touha po něčem, co odpovídá přirozenému biologickému programování člověka.

tušení

Tušení je představivost, která se zabývá přechodem od nejistého k jasnému, zpravidla s náznakem něčeho, co ještě není prokázané.

vnuknutí

Vnuknutí je náhlý nápad či impulz, obvykle přicházející z vyššího zdroje, který pomáhá ukázat cestu.

Podobná synonyma

přirozený

Přirozený znamená existující v přírodě, bez lidského zásahu, přirozený stav, který není uměle vytvořen.

přirozený (běh)

Přirozený běh je pohyb, který je veden instinktem a jehož cílem je zůstat v kondici, udržovat energii a zvládat životní situace.