Facebook

Přitakat - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu přitakat.

Význam: Vyjádřit souhlas, přijmout nebo schválit něco, co někdo řekl nebo udělal.

souhlasit

Souhlasit znamená projevit svůj souhlas, uznat nebo podpořit něco, co je řečeno, představuje nebo se děje. Může být vyjádřeno slovy, gestem nebo akcí.

přikývnout

Přikývnout znamená souhlasit s něčím, dát najevo souhlas nebo odpovědět kladně na otázku nebo návrhy. Může se projevit jak tichým pohybem hlavy, tak i slovy.

přisvědčit

Přisvědčit: souhlasit, potvrdit, schválit.

Podobná synonyma

souhlasit <s čím>

Souhlasit je vyjadřovat souhlas s něčím; podporovat něčí názor, postoj nebo čin.

souhlasit (úplně)

Souhlasit znamená přijmout nebo podporovat názor, stanovisko nebo rozhodnutí někoho jiného.

souhlasit <s kým>

Souhlasit znamená s názorem, postojem, úmyslem nebo jednáním někoho jiného souhlasit.

souhlasit <co s čím>

Souhlasit znamená vyjádřit souhlas s názorem, návrhem či akcí druhé osoby.