Facebook

Sáhnout <na co> - synonyma

Celkem nalezeno 1 synonymum ke slovu sáhnout <na co>.

Význam: Sáhnout znamená dotknout se něčeho nebo se na něco dotáhnout.

dotknout se <čeho>

Dotknout se čeho znamená fyzicky nebo metaforicky kontaktovat či se zabývat čímsi.

Podobná synonyma

zbavit se <čeho>

Odstranit, zbavit se čeho nežádoucího.

dostat se <z čeho>

Dostat se: dosáhnout daného cíle/místa; dosáhnout výsledku/stavu.

nadít se <čeho>

Nadít se znamená očekávat, že se něco stane nebo že se něco objeví.

oddělit se <od čeho>

Odejít z místa, ve kterém se nacházíme, nebo se od něčeho odtrhnout.

abstrahovat <od čeho>

Abstrahovat znamená odvozovat obecné vlastnosti z konkrétních případů.

ustoupit <od čeho>

Ustoupit = zrušit svůj postoj a opustit původní pozici.

doprošovat se <čeho>

Doprošovat se čeho je prosit o něco s prosbou, aby bylo přijato.

vytrhnout <co z čeho>

Vytrhnout: odtrhnout či odebrat něco z něčeho nebo někoho silou.

dopracovat se <čeho>

Dopracovat se něčeho: dokončit, dovést činnost až do konce.

domáhat se <čeho>

Domáhat se: naléhat na někoho, aby se přiměl splnit požadavek.

prožít <čeho> (hodně)

Prožít <čeho> (hodně) znamená zažít to <čeho> intenzivně a naplno.

týkat se <čeho>

Týkat se znamená být související s něčím nebo nějakou situací.

vzdát se <čeho>

Opustit, zříci se čeho; odříct si čeho.

vycházet <z čeho>

Vycházet znamená opírat se o něco, vyplývat z něčeho nebo vyjít z něčeho.

pustit se <do čeho>

Začít se něčím zabývat, uchopit něco nového a pustit se do toho.

pohled <do čeho>

Pohled je výrazný, významný a vysoce informativní náhled do něčeho.

vbodnout <co do čeho>

Vbodnout znamená zapustit část tělesa (např. hřebíky) do jiného tělesa.

obávat se <čeho>

Být znepokojený či ohrožený; mít obavy z něčeho.

těžit <z čeho>

Těžit znamená vybírat, sbírat nebo získávat něco, obvykle přírodní suroviny, energetické zdroje nebo zisk.

uvarovat se <čeho>

Vyvarovat se nebezpečí, rizika nebo škodlivých situací.

nedbat <čeho>

Nedbat <čeho> znamená nevšímat si, nebrat na vědomí, nerespektovat.

vystříhat se <čeho>

Vystříhat se znamená vyhnout se něčemu, zbavit se čeho, vyvarovat se čeho.

vkládat se <do čeho>

Vkládat se: zapojit se, angažovat se do činností nebo čehokoliv.

ujídat <komu čeho n. co>

Ujídat: konzumovat části čeho/čeho a odebírat části druhému.

zbavit <čeho>

Odstranit, vyřadit, zbavit čeho.

dát <komu čeho> (hodně)

Dát (hodně): Darovat někomu větší množství čehosi.

strkat nos <do čeho>

Strkat nos do čehokoliv: znamená zasahovat do cizích záležitostí, zasahovat do čehokoliv nezvaně a bez souhlasu.

účastnit se <čeho>

Účastnit se znamená být součástí něčeho a účastnit se aktivním způsobem. Znamená to vykonávat konkrétní činnosti, poskytovat podporu nebo se účastnit v nějakém procesu.