Facebook

Sáhnout <na co> - synonyma

Celkem nalezeno 1 synonymum ke slovu sáhnout <na co>.

Význam: Sáhnout znamená dotknout se něčeho nebo se na něco dotáhnout.

dotknout se <čeho>

Dotknout se čeho znamená fyzicky nebo metaforicky kontaktovat či se zabývat čímsi.

Podobná synonyma

ubrat <z čeho>

Ubrat znamená snížit množství nebo intenzitu čehokoli.

vzdát se <čeho>

Vzdát se čeho znamená odmítnout, přestat se o něco snažit nebo se zbavit něčeho.

zasahovat <do čeho>

Intervenovat; jednat proti něčemu, případně zasahovat do něčeho.

zařízení <čeho>

Zařízení: předmět, nástroj nebo systém sloužící k provádění konkrétní funkce.

odpadávat <od čeho>

Odpadávat znamená postupně se vzdalovat od něčeho; opouštět to, přestat se toho účastnit nebo se toho vzdát.

zmocnit se <čeho>

Zmocnit se čeho: získat či uchopit jakousi moc, či kontrolu nad čím, co předtím nebylo pod kontrolou.

zprostit <koho čeho>

Zprostit: osvobodit (koho) od něčeho, zrušit (čemu).

štítit se <čeho>

Bránit se čemu, chránit se před něčím.

dát se <do čeho>

Dát se do čeho: Započít nebo se zapojit do činnosti, činnosti nebo situace.

včleňovat <co do čeho>

Včleňovat znamená zahrnout nebo začlenit něco do něčeho jiného.

domoci se <čeho>

Domoci se čeho: dosáhnout cíle nebo požadovaného výsledku, překonat překážky a dosáhnout úspěchu.

týkat se <čeho>

Týkat se: být související s čím, dotýkat se čeho, být relevantní k čemu.

zrazovat <od čeho>

Zrazovat znamená donutit někoho přestat se chovat určitým způsobem nebo se vyhnout určitému jednání.

oddělovat <co od čeho>

Rozdělovat, odlišovat nebo od sebe odloučit.

vkládat <co do čeho>

Vkládat znamená zařazovat, vložit něco do něčeho.

prožít <čeho> (hodně)

Prožít <čeho> (hodně) znamená zažít to <čeho> intenzivně a naplno.

nevšimnout si <čeho>

Nezaregistrovat, nevšimnout si čeho.

ubýt <čeho>

Ubýt znamená ztratit, snížit množství.

ujímat se <čeho>

Ujímat se: přijímat, převzít, zaujmout postoj k čemu.

vážit si <koho n. čeho>

Uctívat někoho či něco; vyjádřit úctu a ocenění.

zbavit se <čeho>

Odstranit, zbavit se čeho nežádoucího.

odvážit se <čeho>

Odvážit se je vyjádření pro odhodlání překonat obavy a jít do akce.

ponořit se <do čeho>

Ponořit se: hluboce vstoupit do čeho; zapojit se do čehokoli intenzivně.

neznalý <čeho>

Neznalý = nedostatečně informovaný, neinformovaný o něčem; neznalost.

dávat <do čeho> (peníze)

Dávat peníze: vydávat peníze za něco, vyplácet peníze jiné osobě.

zanechat <čeho>

Zanechat: opustit, nechat po sobě, nechat trvale existovat.

doznat <čeho>

Doznání je vyjádření pravdivosti, skutečnosti nebo uznání něčeho.

proniknout <do čeho> (špína)

Proniknout do špíny znamená překonat obtíže a dojít ke skrytým informacím.