Facebook

Rozrušený - synonyma

Celkem nalezeno 8 synonym ke slovu rozrušený.

Význam: Rozrušený znamená nepokojný, zmatený, vzrušený nebo nespokojený.

vzrušený

Vzrušený znamená intenzivní emoční stav, který může být způsoben radostí, strachem či excitací.

pobouřený

Pobouřený: Velmi rozčílený, dotčený, ohromený, znechucený.

klidný

Klidný je považován za stav nebo náladu, kdy je mysl uvolněna a duše je uvolněna od všech stresů. Člověk je v klidu a plně se soustředí.

rozčilený

Rozčilený znamená vzteklý, nespokojený, hněvivý.

rozechvělý

Rozechvělý je stav plný vzrušení a napětí, kdy se člověk cítí nadšený nebo roztěkaný.

rozložený

Rozložený je rozdělený na části nebo roztroušený do různých částí.

porušený

Porušený: narušení pravidel, zákonů nebo zásad; přestoupení, porušení.

pokažený

Pokažený = nefunkční, poškozený, zničený, nevhodný k užívání.

Podobná synonyma

klidný člověk

Člověk s klidnou myslí, který snáší stres a nepříjemnosti s vyrovnaností a sebeovládáním.

průběh (klidný)

Postup, vývoj, trvání něčeho ve vztahu k času, bez výrazných změn nebo překážek.

klidný (spánek)

Klidný spánek je stav, kdy je člověk odpočatý a obvykle nevystaven žádným rušivým faktorům.

klidný život

Život bez stresu, plný odpočinku, harmonie a pohody.

klidný (krok)

Klidný krok je rytmický pohyb, který vyjadřuje harmonii, pokoj a mír.