Facebook

Pobouřený - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu pobouřený.

Význam: Pobouřený: Velmi rozčílený, dotčený, ohromený, znechucený.

vzrušený

Vzrušený znamená intenzivní emoční stav, který může být způsoben radostí, strachem či excitací.

rozrušený

Rozrušený znamená nepokojný, zmatený, vzrušený nebo nespokojený.

klidný

Klidný je považován za stav nebo náladu, kdy je mysl uvolněna a duše je uvolněna od všech stresů. Člověk je v klidu a plně se soustředí.

Podobná synonyma

klidný (spánek)

Klidný spánek je stav, kdy je člověk odpočatý a obvykle nevystaven žádným rušivým faktorům.

průběh (klidný)

Postup, vývoj, trvání něčeho ve vztahu k času, bez výrazných změn nebo překážek.

klidný člověk

Člověk s klidnou myslí, který snáší stres a nepříjemnosti s vyrovnaností a sebeovládáním.

klidný život

Život bez stresu, plný odpočinku, harmonie a pohody.

klidný (krok)

Klidný krok je rytmický pohyb, který vyjadřuje harmonii, pokoj a mír.