Facebook

Rekognoskace - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu rekognoskace.

Význam: Rekognoskace je proces, který se používá k identifikaci a rozpoznání lidí, objektů, míst a činností.

průzkum (terénu)

Průzkum terénu je sběr a analýza informací o daném území s cílem zjistit přirozené podmínky a zdroje.

obhlídka

Obhlídka je proces prozkoumání a kontroly prováděný k získání informací o stavu něčeho.

rozpoznání

Rozpoznání je proces identifikace něčeho nebo někoho na základě pozorovaných vlastností.

Podobná synonyma

průzkum

Systematické zjišťování potřebných informací o určitém problému prostřednictvím dotazování, šetření nebo měření.

průzkum trhu

Průzkum trhu je proces shromažďování informací o trhu a zákaznících, aby se zjistily jejich potřeby a preference.