Facebook

Obhlídka - synonyma

Celkem nalezeno 5 synonym ke slovu obhlídka.

Význam: Obhlídka je proces prozkoumání a kontroly prováděný k získání informací o stavu něčeho.

obchůzka

Obchůzka je proces prohledávání oblasti za účelem zjištění informací nebo údajů.

prohlídka

Prohlídka je proces prozkoumávání místa nebo objektu s cílem najít něco nebo identifikovat něco.

průzkum

Průzkum je proces systematického sběru a analýzy dat za účelem získání informací pro určitý účel.

průzkum (terénu)

Průzkum terénu je sběr a analýza informací o daném území s cílem zjistit přirozené podmínky a zdroje.

rozpoznání

Rozpoznání je proces identifikace něčeho nebo někoho na základě pozorovaných vlastností.

Podobná synonyma

prohlídka (policejní)

Prohlídka je postup detailního vyšetření osoby a jejího majetku prováděný policií, aby bylo zjištěno, zda-li osoba porušuje zákon.

úřední prohlídka

Úřední prohlídka je formální kontrola osoby nebo prostoru prováděná úředníkem.

průzkum trhu

Průzkum trhu je proces získávání informací o potřebách a preferencích zákazníků, výrobě a obchodu.